Magyar Falu Program

________

 

Kijárási korlátozás lép érvénybe

Magyarország Kormánya 2020. március 28. és április 11. között kijárási korlátozást vezet be az alábbiak szerint:

Lakóhely, tartózkodási hely, magánlakás elhagyására az alábbi alapos indokkal kerülhet sor:

 • munkavégzés, hivatásbeli kötelezettség, gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint árusító üzletben történő vásárlás;
 • napközbeni kiscsoportos felügyelet okán kiskorú gyermek kísérése;
 • egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele;
 • házasságkötés és temetés szűk családi körben;
 • napi fogyasztási cikkeket értékesítő élelmiszerüzletben történő vásárlás;
 • napi fogyasztási cikkeket értékesítő egyéb (illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiénia papírterméket árusító) üzletben történő vásárlás;
 • állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás;
 • mezőgazdasági üzletben történő vásárlás;
 • piacon, helyi termelői piacon történő vásárlás;
 • gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben történő vásárlást;
 • üzemanyag-töltőállomás felkeresése;
 • dohányboltban történő vásárlás;
 • fodrász, manikűrös szolgáltatás igénybevétele;
 • gépjármű- és kerékpárszerviz, mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele;
 • hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele;
 • legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés – hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele;
 • állatok ellátás, háziállat közterületi sétáltatása, állatorvosi rendelő és állatkórház látogatása;
 • szülői jogok és kötelezettségek;
 • hitéleti tevékenység;
 • a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy, beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint 1,5 méter távolságot tartani.

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. Az előírás érvényesítése az üzemeltető felelőssége.

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés, külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

A 65. életévet betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra között időben látogathatja. Ebben az időszakban, az üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – kizárólag a 65. életévét betöltött személyek tartózkodhatnak. Az előírás érvényesítése az üzemeltető felelőssége.

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

A korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994.évi XXXIV. törvény szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával alkalmazhatja.

Szabálysértést követ el, aki a kormányrendeletben meghatározott intézkedést megszegi. A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Kérjük Hernád lakosságát a korlátozó intézkedések betartására, mert ez közösségünk, országunk közös érdeke!

Hernád, 2020. 03. 27.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

 

 

 

 

 

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.