Karbantartó munkatársat keresünk

Hernád Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet

KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:
Önkormányzat tulajdonát képező közintézményeknél felmerülő műszaki problémák megoldása, kisebb szerelési munkák elvégzése. Az intézmények feladatainak elvégzéséhez szükséges eszközök, berendezések, gépek munkavégzésre alkalmas műszaki állapotának biztosítása, megőrzése, kisebb javítások és karbantartási munkák elvégzése. Közintézmények területeinek és az önkormányzat közterületeinek rendezése, takarítása, növények gondozása.

Foglalkoztatás jellege, időtartama: határozatlan idejű,  teljes munkaidő

Munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

Munkavégzés helye: Hernád nagyközség közigazgatási területe

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a”Munka törvénykönyvéről szóló” 2012. évi I. törvény rendelkezései, valamint a munkáltatóval történő megegyezés az irányadó.

Pályázati feltételek

  • B kategóriás jogosítvány,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  • egészségügyi alkalmasság.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: műszaki szakirányú végzettség (villanyszerelő; víz- gáz szerelő; gépész;  gépkezelő végzettség; traktor vezetésére jogosító jogosítvány és/vagy “C” kat. jogosítvány stb.)

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
– szakmai önéletrajz,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatai eljárásban személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul,

  • végzettséget igazoló okmányok másolata,
    – foglalkoztatás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Pályázat benyújtásának határideje: 2022.december 19.

Pályázat kiírásával kapcsolatban bővebb információt Árva Szilvia jegyző nyújt.

Pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 31.

Pályázat benyújtásának módja:

Személyesen Hernád Nagyközség Polgármesterénél (2376 Hernád Köztársaság út 47.) vagy elektronikus úton Hernád Nagyközség Önkormányzata polgármestere részére

polgarmester@hernad.hu e-mail címre.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot kiíró 4 hónapos próbaidőt határoz meg.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.