Magyar Falu Program

________

 

Hirdetmény a szociális tüzifáról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 17-én megalkotta a szociális tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.

Szociális tűzifa támogatásra való kérelmet nyújthatnak be azok a hernádi lakosok, akiknek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 42.750-Ft-ot, egyszemélyes háztartás esetén az 57.000-Ft-ot.

A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek az aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, lakásfenntartási támogatásban részesülők illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők.

Másodsorban előnyt élveznek a kiskorú gyermeket egyedül nevelők, egyedül élő időskorúak, 65. életévüket betöltött nyugdíjasok, amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelelnek és ingatlanuk fűtése más módon nem megoldható.

Térítésmentes tűzifa-juttatásként háztartásonként maximum 2m3 tűzifa adható, az önkormányzat által pályázaton elnyert 36 erdei m3 mértékéig.

Szociális tűzifa iránti kérelmeket 2014. december 12. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban az önkormányzati segély formanyomtatványon.

A beérkezett kérelmeket a Humán Ügyek Bizottság bírálja el. A fa kiszállítása előreláthatólag januárban történik.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23. Hriazik Pál, Rozbora József, Juris János, Bese János és Juris Mihály