Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Hernádi veszélyhelyzeti tudnivalók

Tisztelet hernádiak!

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021.(III.5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, a hernádi közintézmények működésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

  • Csicsergő Bölcsőde március 8-tól változatlanul fogadja a gyermekeket;
  • Hétfőtől a Pitypang Óvoda nem fogadhat gyermekeket, gyermekfelügyeletet nem biztosíthat. Az Emberi Erőforrások Minisztere március 8-a és április 7-e között rendkívüli szünetet rendelt el az óvodákban.
  • Azoknak a gyermekeknek, akik igénylik, a rendkívüli szünet, illetve a digitális munkarend alatt az intézményi gyermekétkezést biztosítjuk. Az étkezés igénybevételéről a szülőket értesítettük. Tájékoztatás megtalálható a https://hernad.eny.hu  és a https://hernad.hu honlapon.
  • Az egyéni szabadidős sporttevékenység megengedett, ennek ellenére a gördeszka- és görkorcsolya pályát – mivel a gyermek elsősorban csoportosan használják – ideiglenesen lezárjuk.
  • A sporttelepen az egyéni szabadidős sporttevékenység végzését lehetővé tesszük. Sportolás közben tartsák be a védelmi távolságot!  Kérem, tájékoztassák gyermekeiket, hogy a csoportos edzés a versenyszerű sportolóknak engedélyezett edzés és mérkőzés alkalmával. Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.
  • Az egészségügyi szolgáltatók – háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, védőnők – az eddigi rend alapján fogadják betegeket. Mielőtt felkeresnék rendelőket továbbra is kérjenek időpontot, vegyék fel a rendelőkkel elektronikus úton a kapcsolatot.

Polgármesteri Hivatalban fogadjuk az ügyfeleket, de kérjük elsősorban e-mailen vagy telefonon keressék az ügyintézőket.

A település belterületén, utcán, közterületen mindenki köteles orrot, szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni. (E szabály alól kivételt képeznek a 6. életévet be nem töltött kiskorúak, az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal illetve autizmus spektrumzavarral élők)

Kérem Önöket, fogadják megértéssel az újabb korlátozó intézkedéseket, és fegyelmezett módon tartsák be. Vigyázzanak önmagukra, családtagjaikra, közösségünk valamennyi tagjára!

Hernád, 2021. 03. 05.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.