Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Figyelem! Forgalmi rend változás a Lugas dűlő egy részén

A Lugas dűlő óvodához közel eső részén sok iskolás és óvodás korú gyermek jár, de szívesen használják a kerékpárosok is. Az úttest keskeny, a közlekedés nagy óvatosságot és figyelmet igényel. Sajnos sokan vannak, akik a megengedettnél nagyobb sebességgel hajtanak, veszélyeztetve ezáltal a többi közlekedőt.

Fentiek miatt polgármester asszony a képviselő-testület egyetértésével úgy határozott (2/2021.(I.11.) Polgármesteri határozat), hogy – kezdeményezi a Hernád, Lugas dűlő (hrsz:129/16)  útszakaszon 30km/h óra sebességkorlátozó útjelző tábla kihelyezését, és kitérők megépítését. A sebességkorlátozást súlykorlátozás egészíti ki. A táblák elhelyezése és a kitérők megépítése szakmérnök javaslata alapján történik.

A táblákat 2021. február 10-én elhelyezték, a kitérők megépítésére tavasszal kerül sor.

Kérjük, vigyázzanak az adott útszakaszon és tartsák be a táblák utasításait!

Hernád Nagyközség Önkormányzata

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.