Magyar Falu Program

________

 

Felhívás bölcsődei jelentkezésre

FELHÍVÁS BÖLCSŐDEI  JELENTKEZÉSRE

Hernád Nagyközség Önkormányzata – a Csicsergő Bölcsőde fenntartója – a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozóan a bölcsődei beiratkozás rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

  • Személyes igényfelmérés időpontja: 2021. május 3-5. 8.00-12.00 között
  • Beiratkozás utolsó időpontja: 2021. június 28.
  • Beiratkozás helye: Hernádi Alapszolgáltatási Központ – 2376 Hernád Köztársaság út 47. Oravetz Anita intézményvezetőnél
  • Az igényfelmérés és beiratkozás kizárólag előzetes időpont egyeztetés alapján történik. Tel: 29/375-498
  • Bölcsődei felvétel körzete: Hernád Nagyközség közigazgatási területe.

Június 28-át követően a nevelési évre az év közben esetlegesen megüresedő helyekre van lehetőség a beíratásra.

A beíratásnál be kell mutatni:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványt, és a TAJ kártyát.
  • Szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
  • A gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós betegségét igazoló szakértői javaslatot, vagy orvosi igazolást.
  • Az a szülő, aki rendelkezik érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal vagy hátrányos helyzetet igazoló határozattal, azt is hozza magával.

Szabad férőhely esetén a Bölcsőde  további – felvételi körzetébe nem tartozó gyermek – felvételi kérelmet is teljesíteni tud, melyről írásban értesíti a szülőt.

A gyermek felvételéről június 28-át követően hoz döntést az intézmény vezetője. A felvétel során a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 41.§-ban foglalt előírások az irányadók. A szülő a döntést kézhezvételétől számított 15 belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.

Hernád, 2021. 03. 23.

Árva Szilvia
jegyző sk.

 

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.