Magyar Falu Program

________

 

FELHÍVÁS bírósági ülnökök jelölésére

Magyarország  Alaptörvénye Bíróság fejezetének  27.  cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben nem csak hivatásos bírák, hanem civil ülnökök is részt vesznek az ítélkezésben, akiket négyévente választanak meg.

Magyarország   köztársasági   elnöke   az   Országos   Bírósági   Hivatal   elnökének előterjeszésére az ez évi ülnökválasztást várhatóan 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső  időtartamra tűzi ki.

Az ülnökjelölés és választás szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökei a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Hernád vonatkozásában a következő bíróságokra lehet jelölni:

  • Dabasi Járásbíróság
  • Budapest Környéki Törvényszék
  • Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A járásbíróság ülnökeit Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlése választja meg.

Jelölni a mellékelt jelölőlapon lehet (2. melléklet), amelyhez csatolni kell a jelölést elfogadó nyilatkozatot is (3. melléklet) . A jelölést a Hernádi Polgármesteri Hivatalnál kell bejelenteni 2015. március 5. napjáig.
Az ülnökök jogait és kötelezettségeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Hernád, 2015. február 18.

Zsírosné Pallaga Mária
polgármester

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23. id. Dormány József, a hernádi állomásfőnök és a felesége (1958. június 25.)