Magyar Falu Program

________

 

Dajkát keresünk

Hernádi Pitypang Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet DAJKA munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2376 Hernád, Fő út 144.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dajka az intézményben az óvodapedagógus segítőtársaként végzi feladatát. Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket. Közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben, a gyermekek óvodai napirendjéhez igazodva részben önállóan szervezi, részben a csoportvezető óvodapedagógus irányítása alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: szakmunkás vagy középfokú képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Dajka végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány sikeres elbírálás esetén,

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. április 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Lajosbányai Istvánné részére az ovoda.@hernad.hu  E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott dokumentumok és a személyes elbeszélgetés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

Hernád, 2020. március 12.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23. Szluka István 1962.