Magyar Falu Program

________

 

Beszámoló a december 15-i testületi ülésről

cimer_greyA Hernád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 15-én megtartott ülésén a következő napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta:

 

1. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a hernádi művelődési ház vezetőjének Berczi Editet nevezi ki  2014. október 31-ig.

2.   A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2004.(III.29.) sz. rendelet függeléke 2011-re az alábbiak szerint módosul:

 

a.)     A 120 literes hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezett hulladék heti egyszeri összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának díja havi 1.615 Ft + ÁFA, összesen: 2.109 Ft. (240 literes hulladékgyűjtő esetén 3.230 Ft + ÁFA, összesen: 4.038 Ft, 1.100 literes hulladékgyűjtő esetén 16.150 Ft + ÁFA, összesen: 20.188 Ft.)

 

b.)     A háztartásokban keletkező többlethulladék gyűjtésére, elszállítására szolgáló, a szolgáltató logójával ellátott műanyag zsák ára: 375 Ft + ÁFA, összesen: 469 Ft.

 

c.)     A 120 literes edény díjából azon ingatlanok, amelyeken életvitelszerűen 1 fő tartózkodik, 300 Ft/ hó kedvezményben részesülnek.

 

3.      A Képviselő-testület elfogadta a 2011. január 1-jétől érvényes ivóvíz díjat. A díj kéttényezős, amely magában foglalja a  fogyasztási helyenként a havi 192 Ft +ÁFA, összesen 240 Ft összegű alapdíjat, és a vízmérőn mért vízfogyasztás köbméterenkénti  277,49 Ft +ÁFA, összesen 346,86 (347 Ft) összegű díjat.

 

4.  A Képviselő-testület elfogadta a 2011. január 1-jétől érvényes szennyvízcsatorna használati díjat. A díj kéttényezős, amely magában foglalja a fogyasztási helyenként a havi 192 Ft +ÁFA, összesen 240 Ft összegű alapdíjat, és a vízmérőn mért vízfogyasztással azonos köbméterenkénti  384,62 Ft +ÁFA, összesen 480,78 (481 Ft) összegű díjat.

 

Az Önkormányzat egyidejűleg alapot hozott létre, amely a víz- és csatornahálózat javíttatását és karbantartását szolgálja. Az elfogadott díjak tartalmazzák  bruttó 5 Ft/köbméterenkénti hozzájárulást az alaphoz. A díjbevételnek ezt a tételét a Vízszolgáltató köteles elkülönítetten kezelni. Felhasználásához képviselő-testületi döntés szükséges. A javíttatási és fejlesztési alap biztonságot teremt az esetlegesen létrejövő műszaki hibák vagy nagyobb meghibásodások esetében, illetve fedezheti a két hálózat fejlesztésének költségeit.

 

5.     A továbbiakban a testület jóváhagyta a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet-tervezetet és a község Településszerkezeti Tervének módosításáról készült határozat-tervezetet. A további egyeztetés lefolytatásával a PESTTERV Kft-t bízta meg.

 

6.      A községben működő Szociálpolitikai Kerekasztal esetében szükséges volt néhány tag cseréjére, hiszen nyugdíjazás vagy egyéb ok következtében már nem mindenki tud a munkában résztvenni.  A Képviselő-testület a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak választotta a következő személyeket: Zsírosné Pallaga Mária polgármester, Boldizsár Csaba aljegyző, Szlukáné Fajth Mária alpolgármester, Füst Katalin, Bese Judit, Szabadosné Malata Ibolya, Pelikán Ágnes és Árva Szilvia.

 

7.      A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a hernádi hulladéklerakó rekultivációjának kivitelezési munkáira közbeszerzési eljárást indít. Az eljárás lebonyolításával a Taktaosi Kft-t bízza meg. Az elkészített ajánlattételi felhívást elfogadja, annak kiküldési határidejét 2011. január 17-ben állapítja meg.

 

8.      A Dabasi Tűzoltóság azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az általuk megpályázott új tűzoltófecskendő önrészéhez járuljon hozzá. Az 1.062.650 Ft biztosításához a Testület hozzájárult azzal a kikötéssel, hogy maximum ezzel az összeggel támogatja a fecskendő beszerzését, más települések által meg nem fizetett hozzájárulást nem vállal át.

 

9.      A Hernádi Nagycsaládosok Egyesülete azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a jövő évi támogatásuk terhére még 2010-ben biztosítson a számukra 190.000 Ft támogatást, amely egy, az egyesület által lebonyolított projekt lezárásához járulna hozzá. A Testület a támogatást folyósítja az egyesületnek.

 

10.  Fentieken kívül a polgármester folyamatban lévő ügyekről tájékoztatta a Képviselő-testületet, amely egészségügyi és szociális intézkedéseket, elképzeléseket tartalmaztak.

 

11.  A testületi ülés végén szociális kölcsönök ügyében születtek döntések.

 

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

 

 

 

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23. Szluka István 1962.