Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Befejeződött a hernádi ivóvizes program!

hernad3Új kúttal, hálózatbővítéssel és minőségjavító berendezéssel korszerűsödött Hernád nagyközség ivóvízellátása. A Széchenyi 2020 program keretén belül megvalósult komplex beruházást mintegy hatvannégymillió forinttal támogatta az Unió Kohéziós Alapja, valamint a Magyar Költségvetés.

Hernád azon ritka települések egyike, ahol nem a betelepülőktől, hanem az itt élők gyarapodásától növekszik a lélekszám. Ez természetesen jelentkezett a község ivóvízhasználatán is, mert nyaranta, illetve hosszú hétvégenként már nem volt elégséges a szolgáltató két kútjának a hozama, hanem a meglévő másikat is rá kellett kapcsolni a rendszerre. Ez utóbbi kút mangántartalma azonban kissé magasabb volt, ezt a fogyasztók néha érezték az ivóvíz ízén és illatán. A komfortosabb, hosszú távon megoldás érdekében Hernád Nagyközség Önkormányzata úgy döntött, hogy pályázat útján újabb ivóvízbázist létesít a település biztonságosabb ellátásáért, illetve tovább bővíti a hálózatot Csárdapuszta ivóvíz-kiszolgálása érdekében. A pályázat sikeres volt, Hernád Nagyközség Önkormányzata mintegy 38 millió forint támogatásban részesült a projekt megvalósításához, amely során elkészült az új ivóvízbázis a gerincvezetékkel, amely összeköti a kutat a szolgáltató telephelyével, Csárdapuszta ingatlanjainak telekhatárig történő bekötései, valamint a szivattyúház és a kútgépészet.

Az új kút mintavétele során azonban kiderült, hogy az ivóvíz vas- és mangán tartalma meghaladja az ide vonatkozó Kormányrendelet szerinti határértéket. E miatt elengedhetetlenné vált egy vas- és mangántalanító berendezés beépítése a rendszerbe. Hernád Nagyközség Önkormányzata kérelmezte a projekt módosítását és a megíhernad2télt támogatás több mint huszonhatmillió forinttal való növelését, amelyet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közvetítőszervezet jóváhagyott.

Ennek értelmében a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázat addigi támogatástartalma 63 millió 772 ezer 801 forintra, a teljes projekt nettó összköltsége pedig 70 millió 858 ezer 668 forintra módosult. A beruházás által hosszú távon és biztonságosan megoldódott Hernád ivóvízellátása, növekedett a lakosság komfortérzete és a település tőkevonzó képessége.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.