Magyar Falu Program

________

 

Az APEH közleményei

Márciusi adózási határidők

Március
12., csütörtök

A
kifizető, munkáltató a tárgyhót követő hó 12-ig fizeti meg az általa levont
személyi jövedelemadó előleget vagy adót. Eddig kell megfizetni a járulékokat:
az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, a fizetendő társadalombiztosítási
járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói és munkavállalói
járulékot, az egészségügyi szolgáltatási járulékot, valamint a START-kártyával
rendelkező foglalkoztatott után a 15/25 % járulékot.  Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó
után a vállalkozás eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot is. Ezekről a
kötelezettségekről a befizetés mellett bevallást is kell tenni a tárgyhót követő
hó 12-ig, a foglalkoztató a 0908-as, az egyéni vállalkozó saját magáról a 0958-as
nyomtatványt nyújtja be elektronikus úton.

Március
20., péntek

Társasági
adóelőleg befizetés, havi bevallók környezetvédelmi termékdíjának befizetése,
játékadó befizetése és bevallása, havi ÁFA befizetése és bevallása, 0901-es
havi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás
igénylése, az Európai Közösségből történő beszerzés esetén meghatározott
adóalanyok 0986-os számú bevallásának benyújtása, az Európai Közösség más
tagállamából személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköz
beszerzésekor a közösségi adószámmal nem rendelkezők 0987-es számú bevallása. 

Március
28., péntek

Környezetvédelmi
termékdíj előleg és jövedéki adó előleg befizetése és bevallása.

Március
31., hétfő

Környezetterhelési
díj előleg befizetése, a tárgyévi környezetterhelési díj kötelezettség és az
előleg különbözetének bevallása és befizetése.

 

                                                   
            APEH Közép-magyarországi Régionális
Igazgatósága

……………………………………………………………………………………………………..

2009. 02. 04.

Bírságolási kézikönyv az APEH-nál

 

Tájékoztató az APEH bírságolási
gyakorlatáról

Január vége óta újabb szolgáltatással
áll az APEH az adózók rendelkezésére. A www.apeh.hu
felületen közzétett Bírságolási kézikönyv célja, hogy az adózók megismerjék az
adóhatóság által a bírságok megállapítása és kiszabása során alkalmazott –
általános, valamint az egyes cselekményeknél, mulasztásoknál irányadó –
elveket. A kézikönyv hagyományos, nyomtatott formában nem jelenik meg, ellenben
az interneten frissül, amennyiben a jogszabályok,illetve a szankciók változnak.

Az
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal stratégiájában fontos szerepet kap az
ellenőrzési módszerek megújítása. Alapvető követelmény a feltárt és bizonyított
adóhiányok, jogosulatlan visszaigénylések, az adózás rendjét súlyosan sértő
mulasztások következetes bírságolása a körülmények gondos mérlegelése mellett. Ennek
elemeként az APEH Bírságolási kézikönyvet dolgozott ki, és azt elektronikus
formában teszi közzé, hogy az adózók egyszerűen tájékozódhassanak a hivatal
honlapjáról.

A
„dokumentum” összeállításának vezérelve az volt, hogy az eddig is meglévő és
közzétett szankciókat egy helyre gyűjtve találhassák meg azok, akik
érdeklődnek. A szolgáltató adóhatóság ezzel is az adózók jobb és teljesebb
tájékoztatását akarta segíteni, egyszerűvé téve a keresést.  A Bírságolási kézikönyv az adózás rendjéről
szóló törvény, és az abban foglalt szankciók alapján készült.

Az APEH a szankcionálási
gyakorlatát úgy alakítja ki, hogy az biztosítsa az eljárás átláthatóságát, a
szubjektív elemek kizárását, valamint az egységesség országos gyakorlatban való
érvényesülését, továbbá, hogy az adózókat a jogszabályok rendelkezéseinek
betartására ösztönözze. Adóhatósági bírság alkalmazására csak a teljesen
feltárt és kétséget kizáróan bizonyított eljárás alapján kerülhet sor. A
bizonyítás az állami adóhatóság feladata. Az adóhatóság eljárása során minden
esetben köteles az adózó javára szóló körülményeket, bizonyítékokat is
feltárni, és döntése során figyelembe venni.

A
Bírságolási kézikönyv nem minősül jogszabálynak.
 

 

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.