Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

A veszélyhelyzet alatti szabályokról

Magyarország Kormánya a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében újabb védelmi intézkedéseket vezetett be.

Maszkviselési szabályok

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles

 • tömegközlekedési eszközön;
 • üzletben történő vásárlás és abban történő munkavégzés során;
 • bevásárlóközpontok területén;
 • ügyfélszolgálati irodákban;
 • postán;
 • minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak;
 • vendéglátó üzletben munkavégzés során és vendégként;
 • 10.000 főnél nagyobb lakosságú településen az önkormányzat által kijelölt közterületeken (tehát Hernád közterületein nem )

orrot és szájat folyamatosan elfedő orvosi- munkavédelmi- textil maszkot viselni.

Kijárási tilalom, közterületi magatartási szabályok

Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy szálláshelyén (a továbbiakban: lakóhely) tartózkodni. Az alábbi esetekben megengedett a lakóhely elhagyása:

 • életvédelmi céllal;
 • munkavégzés, és munkavégzés helyére történő közlekedés céljából;
 • versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen, sportrendezvényen, és az oda történő közlekedés céljából.

Fentieket okirattal szükséges igazolni. Okirat letölthető innen.

Tilos közterületen, nyilvános helyen csoportosulni, gyülekezni.

Közterületen, nyilvános helyen, szabadtéri sportpályákon az egyéni sporttevékenység (különösen futás, gyaloglás, kerékpározás) megengedett.

Csapatsportok  (különösen labdarúgás, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, röplabda) a versenyszerűen sportolók számára edzés és sportrendezvény alkalmával megengedettek.

Rendezvényekre vonatkozón védelmi intézkedések

Sportrendezvényen nézőként tilos tartózkodni.

Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.

Temetésen jelen lévők száma nem haladhatja meg az ötven főt.

Házasságkötésnél kizárólag az anyakönyvvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, szülei, nagyszülei, testvérei és gyermekei lehetnek jelen.

Egyéb családi eseményen, magányrendezvényen a jelenlévők száma nem haladhatja meg  a tíz főt.

Fentieken kívül rendezvényt, gyűlést szervezni, tartani tilos.

Vallási közösségek szertartásának megtartásáról a vallási közösség dönt.

Üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

Vendéglátó üzletek nem fogadhatnak vendéget. Ez alól kivételt képez, hogy az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében szükséges időtartamig megengedett az üzletben való tartózkodás.

Minden üzlet – kivéve gyógyszertár és üzemanyagtöltő állomás – este 7 óra és reggel 5 óra között köteles zárva tartani.

Szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések

Szabadidős létesítmények (színház, tánc-, zeneművészet, edző- és fitneszterem, uszoda, állatkert, játszóház) és a közművelődési intézmények látogatása tilos.

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

(Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló.)

Nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

Bölcsődék, óvodák és az általános iskolák (a továbbiakban: intézmények) a 8. osztályig nyitva tartanak. Az intézmények területére gyermeken, az őt kísérő egy fő nagykorú személyen, az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, javítási munkát végző személyen kívül más személy nem léphet be. (A gyermeket kísérő nagykorú kísérő személy szabályosan viselt maszkkal a testhőmérséklet mérési pontig léphet be.)

Kérem Hernád lakosságát, fegyelmezett módon tartsuk be az intézkedéseket, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke.

Hernád, 2020. 11. 11.
Zsírosné dr. Pallaga Mária  polgármester

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23. id. Dormány József, a hernádi állomásfőnök és a felesége (1958. június 25.)