Magyar Falu Program

________

 

A közlekedésben is segít a rendőr!

_dsc0942Az alábbiakban rendőrségi tájékoztatót olvashatnak, amely a Hernádon (is) tapasztalható közlekedési problémákkal foglalkozik. Körzeti megbízottunk azért döntött a lehetséges szabálysértések csokorba gyűjtése mellett, hogy megelőzze őket és lehetőleg minél ritkábban kelljen eljárnia miattuk. Olvassák figyelmesen!

Tisztelt lakosság!

A rendőrség részéről szükségesnek tartjuk a KRESZ néhány szabályának felelevenítését, értelmezését a helyi sajátosságok figyelembevételével, valamint a jelenlegi szabálysértési törvény által meghatározott szankciók megemlítésével.

Megállás:

„Megállni tilos” jelzőtábla hatálya alatt – a forgalmi és műszaki okból szükséges megállást kivéve –megállni tilos!

Lakóhelyünkön két megállni tilos jelzőtábla került elhelyezésre, melyet a visszajelzések alapján többen nem vesznek figyelembe.

Az egyik a Köztársaság úton az önkormányzat előtt, a másik a Köztársaság út és Fő út kereszteződését követően 50 méteren belül az M5-ös autópálya irányába került kihelyezésre. Az önkormányzat előtt, kiegészítő tábla a megállási tilalom hatályát az útpadkára is kiterjesztette. Szerencsére minkét helyen található parkoló, így az ügyintézés megoldható.

(10.000.-Ft FIX bírsággal sújtandó.)

Járművel megállni – ha a közúti jelzésből más nem következik – csak az úttest menetirány szerint jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. A megállást irányjelzéssel jelezni kell.

(10.000.-Ft Fix bírsággal sújtandó.)

Tilos megállni, ahol a jármű és az úttesten lévő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között nem marad legalább három méter szabad hely.

(10.000.-Ft Fix bírsággal sújtandó.)

Tilos megállni az 1000 kg-nál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán.

(20.000.-Ft Fix bírsággal sújtandó.)

1000 kg tengelyterhelést meg nem haladó járművel járdán, abban az esetben szabad megállni, ha a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad.

(15.000.-Ft Fix bírsággal sújtandó.)

Például a Fő úton lévő útszakasz ennek a kritériumnak nem tesz eleget, így járdán megállni tilos!

Elsőbbség:

 „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla esetében az útkereszteződésnél – a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt, ilyen útburkolati jel hiányában az útkereszteződésben való behajtás előtt – meg kell állni, és az úton érkező jármű részére elsőbbséget kell adni.

(Elsőbbség meg nem adása, ha nincs közúti közlekedés rendjének megzavarása 15.000.-Ft Fix bírsággal sújtandó 6 előéleti pont kiszabásával. Amennyiben elsőbbségi jog nem sérül 5.000-50.000.-Ft bírsággal sújtandó.)

Felszeretnénk hívni a figyelmet a településen lévő olyan kereszteződésekre, melyeknél az elsőbbségi jog nincs közúti jelzőtáblákkal meghatározva. Ezeken a helyeken a jobb kéz szabályt kell alkalmazni.

Sokan abba a hibába esnek – pl. a Lugas dűlő és Óvoda út kereszteződésében -, hogy azt hiszik, mivel egyenesen haladnak nekik van elsőbbségük. Kérjük a közlekedőket, amennyiben bizonytalanok az elsőbbségi jogra vonatkozóan, inkább lassabban közelítsék meg a kereszteződéseket, így több idő marad az átgondolásra és az esetleges korrigálásra.

(10.000.-Ft bírsággal sújtandó 6 előéleti pont kiszabásával.)

A Dabasi Rendőrkapitányság nevében köszönettel

Tiszai Zoltán c.r.ftzls.
Körzeti Megbízott

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.