Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Hirdetmény partnerségi egyeztetésről

Tisztelt Hernádi Lakosok, Véleményező Partnerek!

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 139/2023. (XI.6.) számú határozatában döntött és javaslatot tett a hatályos Helyi Építési Szabályzat eseti módosításáról.

A képviselő-testület a lakásépítési módot lehetővé tevő beépítési szabályokat felül kívánja vizsgálni, és meg kívánja szüntetni a jelenleg 1000m2-nél nagyobb építési telkeken megvalósítható két lakásból álló lakóépületek építésének lehetőségét, mivel ez a beépítési mód és lépték már eltér Hernád kialakult településképétől, arculatától. Továbbá a képviselő-testület az újonnan létesítendő magánutak tekintetében szeretné, ha településrendezési szerződés sajátos jogi intézmény alkalmazása kerüljön előírásra a HÉSZ-ben.

A tervezett módosítást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátjuk.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet 2.§-a szerint a partnerségi egyeztetést elektronikus formában, a település honlapján történő megjelenésével folytatjuk le. A helyi építési szabályzat tervezete a hirdetmény mellékletében megtalálható.

A partnerségi egyeztetés során az önkormányzat a tervezetet a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel véleményezteti.

A Helyi Építési Szabályzat módosítása a Tr. 68.§ (1) bekezdése alapján egyszerűsített eljárással történik.

A jogszabályokban foglalt követelmények alapján a helyi építési szabályzat eseti módosításával kapcsolatban kezdeményezem a véleményezési szakaszt a tervezet E-TÉR egyeztetési felületre történő feltöltésével, egyben települési szinten elektronikus úton az önkormányzat hivatalos honlapján keresztül, továbbá közterületi hirdetőfelületen történő közzététellel, egyúttal a dokumentáció polgármesteri hivatalban történő megtekinthetőségével, illetve jelen Hirdetmény szerinti általános tájékoztatással.

Hirdetmény közzététele: 2023. november 15.

A véleményezési szakasz kezdete: Hirdetmény közzétételének időpontja

A partneri vélemény E-TÉR-be történő feltöltésének, vagy e-mailen vagy postai úton történő beérkezésének utolsó időpontja: 2023. november 25. 24.00 óra

A véleményeket

    • az E-TÉR felületen, vagy
    • elektronikusan a jegyzo@hernad.hu e-mail címre, vagy
    • postai úton a Hernádi Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47. címre kérjük megküldeni.

Hernád, 2023. 11. 15.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

 

Hirdetmény partnerségi egyeztetés lefolytatásáról (pdf)

Partnerségi egyeztetés – HÉSz módosítás (pdf)

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.