Magyar Falu Program

________

 

A február 28-i testületi ülés döntései

A Hernád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. február 28. megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Hernád község települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja tárgyában a nyertes ajánlattevő a Hidrográd Kft. A Bíráló bizottság az ajánlatok áttekintését követően hiánypótlási felhívást adott ki a Gordiusz Kft., a Schön-Bau Kft. és a Hidrográd Kft. részére. A Bírálóbizottság megállapította, hogy a  hiánypótlási felhívásnak a Gordiusz Kft és a Schön-Bau Kft nem tett eleget. A Hidrográd Kft. a hiánypótlási felhívásnak eleget   tett, és így a hiánypótolt ajánlat formailag és tartalmilag is megfelelt a ajánlattételi felhívásban, dokumentációban és a törvényben meghatározott feltételeknek.

 A képviselő-testület a 120 literes edény szemétszállítási díjából havi 10 % kedvezményt állapított meg azon ingatlanok részére, melyeken életvitelszerűen legfeljebb 2 fő él és legalább az egyikük 70 éven felüli. A 10 %-nyi díjat ezen háztartások esetében az önkormányzat átvállalja.

Boldizsár Csaba aljegyző

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.