Cheap tiffany earrings Cheap tiffany bracelets Cheap tiffany necklaces silver charms gold bracelets Ralph Lauren Australia pandora starter bracelets pandora wood charms Ralph Lauren Australia

Évforduló az ország közepén

október 25, 2011 in Legújabb híreink

DSC_52661951. október 05-én kezdte meg működését Pusztavacson a Magyar Honvédség Központi Lőszerraktára közel 600 fős állománnyal. Azóta 60 év telt el. Az évforduló alkalmából rendeztek ünnepséget 2011. október 13-án az ország közepén a Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központnál.

 

 

Az aktív dolgozókon kívül, a  meghívott vendégek között foglaltak helyet többek között az alakulat jogelőd szervezeteinek parancsnokai; a környező települések, mint Pusztavacs, Örkény, Táborfalva, Hernád polgármesterei; az örkényi rendőrőrs parancsnoka; a pusztavacsi általános iskola igazgatója.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Benkő Tibor vezérezredes a Honvéd Vezérkar Főnöke, aki e kiemelkedő évforduló alkalmából az alakulat csapatzászlójára felkötötte a Honvédelmi Miniszter Úr által adományozott csapatzászló szalagot.

Az ünnepi megemlékezés után a Honvéd Együttes művészei, a Légierő Zenekar (Szolnok) és hagyományőrző csoportok szórakoztatták a vendégeket rendkívül színvonalas, érdekes műsorral, bemutatókkal.

(MH VEK Pusztavacs)

DSC_5497     DSC_5541     DSC_5319

 

Befejeződött a hernádi szeméttelep rekultivációja

október 6, 2011 in Legújabb híreink

DSC_0146

Szeptember 29-én véget ért Hernád község legnagyobb idei beruházása, a helyi szilárdhulladék-lerakó rekultivációja – jelentette be Zsírosné Pallaga Mária, Hernád Község polgármestere október 5-én szerdán, a pályázati úton megvalósult beruházás projektzáró rendezvényén.

A helyi önkormányzati képviselők és a pályázatban, valamint a beruházásban résztvevő vendégek mellett az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a Pest Megye Közgyűlésének  elnöke, dr. Gulrich Zsófia a Pro Régió Ügynökség igazgató-helyettese, valamint munkatársai.

- Sokan kérdezték tőlem, hogy miért volt erre a beruházásra szükség, mi volt ennek az értelme? – mondta Zsírosné Pallaga Mária polgármester. Erre egy kérdéssel szoktam elsőként válaszolni. Azt, hogy tudjuk-e valójában, hogy mennyi szemetet termelünk a hétköznapi életünkben? Nagyon sokat- mondta. Az egykori hernádi hulladéklerakó tanulság erre: 1985-től 2003-ig, hivatalosan több mint hatvanezer köbméter kommunális hulladékot raktak itt le. A területet azonban kinőtte a település, bezártuk és a feladatot nyolc éve a regionális hulladéklerakó vette át. A Hernádi szeméttelep azonban sajnos nem szűnt meg létezni. Az itt lévő hatalmas mennyiségű szemét kezeletlenül hevert, szennyezte a környezetet, a felszín alatti vizeket, miközben a mennyisége egyre gyarapodott az illegális hulladéklerakásokból,  amit a guberálók sem kíméltek. Ez egyre több gondot okozott a település vezetésének – tett hozzá. Nem egy esetben tűz ütött ki  telepen. Ezen felül további gondokat okozott az önkormányzatnak a hatósági előírások szigorodása, amely egyre növekvő mértékű környezetvédelmi bírságok kirovásával fenyegették az önkormányzatot.

- Örülök, hogy gond-és problémamentesen lezajlott ez a pályázat, amely az önkormányzat, a kivitelező és a lebonyolító kiváló összhangját bizonyítja- mondta Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő, a Pest Megyei Közgyűlés Elnöke. Örülök annak is, hogy a Pro Régio támogatta ezt a pályázatot, hiszen a szervezet egy kicsit  a mi önkormányzatunké is. Harmadsorban pedig örülök annak, hogy egy ilyen típusú pályázat megvalósult, hiszen a térség egy újabb tájsebe gyógyult be és kapta vissza a végérvényesen a természet. Hozzátette: remélem Hernádon még sok hasonló rendezvény fog lezajlani, amely azt fogja jelenteni, hogy újabb és újabb pályázatok által finanszírozott beruházások valósultak meg a településen. Az új önkormányzati rendszert ugyanis ezt a gondolkodást, a település-fejlesztést tűzte ki feladatául. Hamarosan törvényi szintre fogjuk emelni a településfejlesztés rendszerét, amely azt jelenti, hogy nem csak azt rögzítjük, hogy mit és hol fogunk megvalósítani, hanem azt is, hogy milyen forrásokból. És remélem sikeresen, hiszen mi is, akárcsak ebben a pályázatban részt vevők, egyért, Magyarország megújulásáért dolgozunk!

A rendezvény fogadással zárult, majd a résztvevők kilátogattak a beruházás helyszínére.

A hernádi önkormányzat 2009-ben pályázatot nyújtott be a Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül, amely eredményes lett. A 62 millió 912 ezer 500 forint értékű beruházást az Európai Unió, valamint a Magyar Köztársaság költségvetése 90 százalékban támogatta. A fennmaradó  tíz százaléknyi önrészt – 6 millió 991 ezer 250 forintot – a Hernád Község Önkormányzata állta.

A rekultiváció során a hulladéktelep területén kiirtották az elburjánzott gyomot és bozótost, majd áthalmozták a hulladékot a talajjal együtt és a csapadékvíz elfolyása érdekében megfelelő lejtéssel látták el. Ezt követően az áthalmozott hulladékot három rétegben zárták le. A fedőréteg harminc centiméteres, humuszban gazdag talajból áll, amit őshonos, szárazságtűrő füvekkel vetettek be. A fedőrétegben apró szellőzőket létesítettek a keletkező gázok kipárolgása érdekében, valamint az egész köré övárok létesül a csapadékvizek elvezetése érdekében. A területen három monitoring kutat alakítottak ki a talajvíz szennyezettségének mérése céljából. A projektmenedzseri feladatokat az Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment (AMOPM) Kft. végezte, a beruházás kivitelezője a dunaharaszti székhelyű Hidrográd Kft. volt.

A rekultiváció alapvető célja: begyógyítani a keletkezett tájsebeket és visszailleszteni eredeti környezeti állapotába az addig területet, így számolva fel a további illegális szemétlerakás és környezetszennyezés lehetőségét.

A projekt megvalósulása hosszú távra alapozza meg az itt élőknek az egészséges élethez és környezethez való jogát, hiszen csökkennek az egészségügyi kockázatok, miközben javul és általánosabbá válik a környezettudatos gondolkodás, növelve a település népességi, valamint gazdasági tőkevonzó képességét.

 

Szeptemberi testületi határozatok

október 6, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk


A Hernád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 26-án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta 12/2011 (IX. 27.) számú rendeletet a szociális igazgatásról és ellátásokról.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy ez évben is csatlakozik Bursa Hungarica felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a pályázat 2012. évi fordulójára az „A” és „B” jelű pályázatot a felsőoktatási hallgatók és középiskolai tanulók számára kiírja.

A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat konzorciumi együttműködésben pályázatot nyújt be a Tanyafejlesztési programra a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását biztosító gépek, eszközök beszerzésére, egyben határozatot hozott az önerő biztosításáról is.

A képviselő-testület módosította Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát is. A módosításokra a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változások miatt volt szükség.

Boldizsár Csaba jegyző

 

Cheap Pandora Charms Pandora Bracelets Sale cheap Pandora Jewellery Cheap Pandora Australia Cheap Pandora Charms sale Cheap Pandora Beads ralph lauren outlet Cheap Pandora Bracelets Sale Cheap Pandora jewelry ralph lauren cheap thomas sabo online shop thomas sabo outlet thomas sabo charms thomas sabo sale Polo Ralph Lauren Pas Cher Ralph Lauren Australia