Évforduló az ország közepén

október 25, 2011 in Legújabb híreink

DSC_52661951. október 05-én kezdte meg működését Pusztavacson a Magyar Honvédség Központi Lőszerraktára közel 600 fős állománnyal. Azóta 60 év telt el. Az évforduló alkalmából rendeztek ünnepséget 2011. október 13-án az ország közepén a Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központnál.

 

 

Az aktív dolgozókon kívül, a  meghívott vendégek között foglaltak helyet többek között az alakulat jogelőd szervezeteinek parancsnokai; a környező települések, mint Pusztavacs, Örkény, Táborfalva, Hernád polgármesterei; az örkényi rendőrőrs parancsnoka; a pusztavacsi általános iskola igazgatója.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Benkő Tibor vezérezredes a Honvéd Vezérkar Főnöke, aki e kiemelkedő évforduló alkalmából az alakulat csapatzászlójára felkötötte a Honvédelmi Miniszter Úr által adományozott csapatzászló szalagot.

Az ünnepi megemlékezés után a Honvéd Együttes művészei, a Légierő Zenekar (Szolnok) és hagyományőrző csoportok szórakoztatták a vendégeket rendkívül színvonalas, érdekes műsorral, bemutatókkal.

(MH VEK Pusztavacs)

DSC_5497     DSC_5541     DSC_5319

 

Befejeződött a hernádi szeméttelep rekultivációja

október 6, 2011 in Legújabb híreink

DSC_0146

Szeptember 29-én véget ért Hernád község legnagyobb idei beruházása, a helyi szilárdhulladék-lerakó rekultivációja – jelentette be Zsírosné Pallaga Mária, Hernád Község polgármestere október 5-én szerdán, a pályázati úton megvalósult beruházás projektzáró rendezvényén.

A helyi önkormányzati képviselők és a pályázatban, valamint a beruházásban résztvevő vendégek mellett az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a Pest Megye Közgyűlésének  elnöke, dr. Gulrich Zsófia a Pro Régió Ügynökség igazgató-helyettese, valamint munkatársai.

– Sokan kérdezték tőlem, hogy miért volt erre a beruházásra szükség, mi volt ennek az értelme? – mondta Zsírosné Pallaga Mária polgármester. Erre egy kérdéssel szoktam elsőként válaszolni. Azt, hogy tudjuk-e valójában, hogy mennyi szemetet termelünk a hétköznapi életünkben? Nagyon sokat- mondta. Az egykori hernádi hulladéklerakó tanulság erre: 1985-től 2003-ig, hivatalosan több mint hatvanezer köbméter kommunális hulladékot raktak itt le. A területet azonban kinőtte a település, bezártuk és a feladatot nyolc éve a regionális hulladéklerakó vette át. A Hernádi szeméttelep azonban sajnos nem szűnt meg létezni. Az itt lévő hatalmas mennyiségű szemét kezeletlenül hevert, szennyezte a környezetet, a felszín alatti vizeket, miközben a mennyisége egyre gyarapodott az illegális hulladéklerakásokból,  amit a guberálók sem kíméltek. Ez egyre több gondot okozott a település vezetésének – tett hozzá. Nem egy esetben tűz ütött ki  telepen. Ezen felül további gondokat okozott az önkormányzatnak a hatósági előírások szigorodása, amely egyre növekvő mértékű környezetvédelmi bírságok kirovásával fenyegették az önkormányzatot.

– Örülök, hogy gond-és problémamentesen lezajlott ez a pályázat, amely az önkormányzat, a kivitelező és a lebonyolító kiváló összhangját bizonyítja- mondta Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő, a Pest Megyei Közgyűlés Elnöke. Örülök annak is, hogy a Pro Régio támogatta ezt a pályázatot, hiszen a szervezet egy kicsit  a mi önkormányzatunké is. Harmadsorban pedig örülök annak, hogy egy ilyen típusú pályázat megvalósult, hiszen a térség egy újabb tájsebe gyógyult be és kapta vissza a végérvényesen a természet. Hozzátette: remélem Hernádon még sok hasonló rendezvény fog lezajlani, amely azt fogja jelenteni, hogy újabb és újabb pályázatok által finanszírozott beruházások valósultak meg a településen. Az új önkormányzati rendszert ugyanis ezt a gondolkodást, a település-fejlesztést tűzte ki feladatául. Hamarosan törvényi szintre fogjuk emelni a településfejlesztés rendszerét, amely azt jelenti, hogy nem csak azt rögzítjük, hogy mit és hol fogunk megvalósítani, hanem azt is, hogy milyen forrásokból. És remélem sikeresen, hiszen mi is, akárcsak ebben a pályázatban részt vevők, egyért, Magyarország megújulásáért dolgozunk!

A rendezvény fogadással zárult, majd a résztvevők kilátogattak a beruházás helyszínére.

A hernádi önkormányzat 2009-ben pályázatot nyújtott be a Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül, amely eredményes lett. A 62 millió 912 ezer 500 forint értékű beruházást az Európai Unió, valamint a Magyar Köztársaság költségvetése 90 százalékban támogatta. A fennmaradó  tíz százaléknyi önrészt – 6 millió 991 ezer 250 forintot – a Hernád Község Önkormányzata állta.

A rekultiváció során a hulladéktelep területén kiirtották az elburjánzott gyomot és bozótost, majd áthalmozták a hulladékot a talajjal együtt és a csapadékvíz elfolyása érdekében megfelelő lejtéssel látták el. Ezt követően az áthalmozott hulladékot három rétegben zárták le. A fedőréteg harminc centiméteres, humuszban gazdag talajból áll, amit őshonos, szárazságtűrő füvekkel vetettek be. A fedőrétegben apró szellőzőket létesítettek a keletkező gázok kipárolgása érdekében, valamint az egész köré övárok létesül a csapadékvizek elvezetése érdekében. A területen három monitoring kutat alakítottak ki a talajvíz szennyezettségének mérése céljából. A projektmenedzseri feladatokat az Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment (AMOPM) Kft. végezte, a beruházás kivitelezője a dunaharaszti székhelyű Hidrográd Kft. volt.

A rekultiváció alapvető célja: begyógyítani a keletkezett tájsebeket és visszailleszteni eredeti környezeti állapotába az addig területet, így számolva fel a további illegális szemétlerakás és környezetszennyezés lehetőségét.

A projekt megvalósulása hosszú távra alapozza meg az itt élőknek az egészséges élethez és környezethez való jogát, hiszen csökkennek az egészségügyi kockázatok, miközben javul és általánosabbá válik a környezettudatos gondolkodás, növelve a település népességi, valamint gazdasági tőkevonzó képességét.

 

Szeptemberi testületi határozatok

október 6, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk


A Hernád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 26-án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta 12/2011 (IX. 27.) számú rendeletet a szociális igazgatásról és ellátásokról.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy ez évben is csatlakozik Bursa Hungarica felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a pályázat 2012. évi fordulójára az „A” és „B” jelű pályázatot a felsőoktatási hallgatók és középiskolai tanulók számára kiírja.

A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat konzorciumi együttműködésben pályázatot nyújt be a Tanyafejlesztési programra a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását biztosító gépek, eszközök beszerzésére, egyben határozatot hozott az önerő biztosításáról is.

A képviselő-testület módosította Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát is. A módosításokra a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változások miatt volt szükség.

Boldizsár Csaba jegyző