Védőnőt keresünk

Hernád Nagyközség Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hernád Nagyközség Önkormányzata területi védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Köztársaság út 45/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hernád Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén a II. sz. körzet védőnői munkájának ellátása, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet szerint, valamint a 26/1997.(IX.03.) NM rendeletben foglaltak alapján az iskola-védőnői feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Kamarai tagság, érvényes működési engedély

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz;
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás
 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez,
 • Kamarai tagság igazolása

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Zsírosné Pallaga Mária polgármester részére a polgarmester@hernad.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Hernád Nagyközség Önkormányzatának polgármestere bírálja el. A pályázatot elbíráló fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 5.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.hernad.hu – 2018. szeptember 26.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró 3 hónapos próbaidőt határoz meg.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23. Szluka István 1962.