Magyar Falu Program

________

 

Védőnői állást hirdetünk!

Hernád Nagyközség Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hernád Nagyközség Önkormányzata
területi védőnő  munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony            Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Köztársaság 45/C .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hernád Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén a II. sz. körzet védőnői munkájának ellátása, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet szerint, valamint a 26/1997.(IX.03.) NM rendeletben foglaltak alapján az iskola-védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, védőnői diploma,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         Kamarai tagság, érvényes működési engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Kamarai tagság igazolása

•         Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

•         Három hónapnál nem régebbi hatóság erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás

•         Fényképes szakmai önéletrajz;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Hernád Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2376 Hernád, Köztársaság út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1571-3/2017. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

•         Elektronikus úton Árva Szilvia részére a jegyzo@hernad.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Hernád Nagyközség Önkormányzatának polgármestere bírálja el. A pályázatot elbíráló fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.hernad.hu – 2017. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró 3 hónapos próbaidőt határoz meg.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.