Magyar Falu Program

________

 

Várjuk ajánlásaikat a “Hernádért Emlékérem” díjazottjaira!

2013-ban a 10/2013(VIII.30.) sz. rendeletével Hernád Nagyközség Önkormányzata megalapította a “Hernádért Emlékérem” elnevezésű kitüntetését.

A Rendelet szerint a kitüntetési javaslatokat a Hernádi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet leadni zárt borítékban, a polgármesternek címezve.

Az ajánlásnak mindenképpen tartalmaznia kell a következőket:
– a javasolt személy vagy szervezet adatai,
– a kitüntetésre való alkalmasság indoklása, kiemelkedő, illetve jelentős tevékenység kifejtése,
– javaslatot tevő személy/szervezet neve, címe.

Felhívjuk figyelmüket, hogy javaslatot 2021. augusztus 31-én 16 óráig lehet tenni.

A döntést Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptemberi ülésén hozza meg, a díjat október 23-án adjuk át.

Hernád Nagyközség Önkormányzata

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.