Magyar Falu Program

________

 

Választási tájékoztató

Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők választását 2014. április 6-ára tűzte ki, a szavazás ezen a napon 6.00 órától 19.00 óráig tart. A választással kapcsolatos határidőkről szóló tájékoztatót az alábbiakban olvashatja.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok állandó lakcímükre a szavazás helyszínéről, időpontjáról és módjáról postai úton értesítőt kaptak. Amennyiben valakihez az értesítő nem érkezett meg, forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához.

A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2014. március 21-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.

A választópolgár 2014. március 21-én 16.00 óráig nyújthatja be nemzetiségének megjelölésére irányuló kérelmét az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az országgyűlési képviselők 2014.évi általános választásán való részvétele érdekében a névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2014. március 22-én 16.00 óráig kérheti.
Az átjelentkezésre, az átjelentkezés módosítására vagy visszavonására irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, ahol a választópolgár a névjegyzéken szerepel.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a választási irodához, amelynek a szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy 2014. április 6-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

A kérelmeket interneten (ügyfélkapun, ill. a www.valasztas.hu honlapon), postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani. A nyomtatványok letölthetők a www.valasztas.hu, illetve a www.hernad.hu honlapról, vagy személyesen igényelhetők a Helyi Választási Irodában.

A Helyi Választási Iroda elérhetősége: Polgármesteri Hivatal Hernád Köztársaság út 47.  Tel: 29/374-122

Mozgóurna iránti kérelem (pdf)

Meghatalmazás mozgóurna igényléséhez (minta) (pdf)

Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz (pdf)

Kérelem külképviseleti névjegyzékbe történő felvételhet (pdf)

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel
Fogyatékossággal élő választópolgár segítése
Személyes adatok kiadásának megtiltásairánti kérelem (pdf)

SzSzB tag/jegyzőkönyvvezető kérelme/kérelmének törlése (pdf)

Árva Szilvia
 HVI vezető

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.