Tájékoztató a súlykorlátozásról

Az elmúlt évek alatt több lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz a településen áthajtó tehergépjárművek miatt. A képviselő-testület a helyi közutak állapotának védelme érdekében, a kisebb teherbírású utak további állagromlásának megelőzése, illetve a helyi közutakon a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében döntött arról, hogy a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek kizárólag áruszállítás esetén hajthatnak be a településre. A képviselő-testület döntése alapján, a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt-vel történő hosszas egyeztetés után az elmúlt héten kihelyezésre kerültek a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járműre vonatkozó behajtási tilalmat jelző táblák.

 A képviselő-testület nem szeretné a helyi fuvarozással foglalkozó vállalkozások működését nehezíteni, ezért az alábbi a súlykorlátozás alá tartozó járművek Hernád Nagyközség Önkormányzata által kiállított behajtási engedély birtokában továbbra is közlekedhetnek az önkormányzat tulajdonát képező közutakon:

  • a gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos, üzembentartó, illetve a velük kötött megállapodás alapján megjelölt használó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, illetve telephelye a súlykorlátozással érintett területen található és a gépjárművet a kérelemben megjelölt ingatlanon belül, garázsban, udvaron helyezi el,
  • a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz vagy onnan árut szállítanak, és az áru be- és kirakodása másként nem vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg.

 A helyi közutakon történő súlykorlátozásról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló rendelet-tervezet egyeztetés alatt áll. A rendelet elfogadásig ideiglenes behajtási engedélyt állítunk ki annak érdekében, hogy a vállalkozásoknak ne okozzon a súlykorlátozó táblák elhelyezése problémát. Egyidejűleg a rendőrséget értesítjük a türelmi idő elrendeléséről.

A tájékoztató levél mellékleteként megküldött behajtási engedély iránti kérelem benyújtása után a Polgármesteri Hivatal kiállítja az engedélyt.  A kérelem nyomtatvány ide kattintva (.doc) letölthető.

 Hernád, 2015. február 24.

Zsírosné Pallaga Mária
polgármester

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.