Magyar Falu Program

________

 

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásához

2014. október 12-én, Magyarországon, egy napon két választás kerül lebonyolításra: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása. A választással kapcsolatos tájékoztatót itt, a nyomtatványokat itt találhatja.

Tájékoztató

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásához

Értesítés a névjegyzékbe történő felvételről

A választópolgároknak augusztus 25-éig kell megkapniuk a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítést, az augusztus 15-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az önkormányzati választás kitűzéséről és arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítőket a Magyar Posta kézbesíti.

Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor az állandó lakóhelye szerinti helyi választási irodához – a helyi jegyzőhöz – fordulhat, aki új értesítőt állít ki. Az értesítő tartalmazza a szavazás helyét, idejét és azt is, hogy a szavazókör akadálymentes-e.

Hernádon valamennyi szavazókör akadálymentes. 

A választópolgárok az értesítőn szereplő adataikkal ajánlhatnak érvényesen képviselő- és polgármester-jelöltet.

Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az októberi önkormányzati választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak augusztus 25-éig kell megkapniuk az értesítőt.

Átjelentkezéssel szavazás

A választópolgár lakóhelyén –vagy 2014. június 23-ig létesített- és a szavazás napján érvényes- tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június 23-ig létesítette a tartózkodási helyét, és legalább október 12-ig ott tartózkodik. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb október 10-én 16 óráig meg kell érkeznie helyi választási irodához.

Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz

Ajánlás, ajánlásszámok

Idén már öt évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket. A választópolgárok több jelöltet is ajánlhatnak, de minden jelöltet csak egyszer. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezi.

A jelöltek ajánlóíveken gyűjthetik az ajánlásokat, az ajánlóíveket a választási irodák bocsátják az indulni szándékozók rendelkezésére. A választási irodák legkorábban augusztus 25-én adhatják át az igénylőknek az ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

A jelölteknek a korábbinál egy héttel kevesebb idejük lesz az ajánlásokat összegyűjteni: augusztus 25-étől két héten át, szeptember 8-áig lehet ajánlásokat gyűjteni és a jelölteket bejelenteni a választási bizottságoknál.

Változnak a jelöltséghez szükséges ajánlásszámok is. A szükséges ajánlások számát augusztus 18-án állapítja meg a helyi választási iroda vezetője, az augusztus 15-én a központi névjegyzékben szereplők száma alapján.

Polgármesterjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3 százaléka jelöltnek ajánlott.

Képviselőjelöltté váláshoz pedig a választópolgárok legalább 1 százalékának ajánlása szükséges.

A képviselőjelöltek és a polgármesterjelöltek szeptember 8-án 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A határidőig vissza nem vitt ajánlóívek miatt a választási bizottságok – az országgyűlési és az európai parlamenti választáshoz hasonlóan – bírságot szabnak ki, ennek összege ívenként 10 ezer forint lesz. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

A választópolgárok ajánlásainak ellenőrzésére négy napjuk lesz a választási irodáknak.

A helyi választási bizottság a jelöltek bejelentésére rendelékezésre álló határidő – szeptember 8-án 16 óra – lejárta után sorsolja ki, hogy a szavazólapokon a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek.

Mozgóurna iránti kérelem

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár vagy meghatalmazottja (a meghatalmazás csatolásával) nyújthat be mozgóurna biztosítása iránti kérelmet. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.

Kérelem mozgóurna igényléséhez

Választási kampány

A választási kampány augusztus 23-tól október 12-én 19 óráig tart, a szavazás napján nem tartható választási gyűlés, nem lehet politikai reklámot közzétenni.

A helyi választási bizottság választott és megbízott tagjai

A helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a képviselő-testületnek augusztus 31-én 16 óráig kell megválasztania, a helyi választási iroda vezetője (jegyző) javaslatára.

A választási bizottságok megbízott tagjait szeptember 26-án 16 óráig lehet bejelenteni.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiségre tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adati szerint- a huszonöt főt eléri.

Hernádon az utolsó népszámlálás adatai szerint az egyes nemzetiségekhez tartozó személyek száma a következő volt: német 42 fő, roma 100 fő.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a település egy választókerületet alkot. Valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma:

a)      három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen kevesebb, mint száz fő,

b)      négy fő, ha nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen legalább száz fő.

A választáson az választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe kérelemre fel kell venni azt, aki

a)      a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,

b)     a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (továbbiakban: Njt.) meghatározott (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiséghez tartozik, és

c)      e nemzetiséghez tartozását Njt-ben meghatározott tartalommal és eljárási rendben megvallja.

A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha

a)      a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható

b)     nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá

c)      nyilatkozatot tesz arról, hogy

ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,

cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet.

A választópolgár azon településen szerepelhet a nemzetiségi szavazókör névjegyzékén, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szavazóköri névjegyzékében szerepel.

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2014. szeptember 26. 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléshez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok 5%-ának, de legalább 5 választópolgár ajánlása szükséges.

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel, fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, postai úton vagy személyesen történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formában a honlapról letölthető.

Helyi Választási Iroda elérhetőségei

Árva Szilvia HVI vezető e-mail: jegyzo@hernad.hu

Meggyesné Zsadányi Edina HVI vezető helyettes e-mail: igazgatas@hernad.hu

Tel/fax: 29-374-122, 29-374-073

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.