“Szent István, nézz mennyből le a szép magyar népedre!”

Augusztus 20. a magyarság talán legnagyobb ünnepe. A keresztény magyar állam alapítását ünnepeljük és azt, hogy több mint ezer év után is magyarként élünk, élhetünk ezen a földön. I.  István királyunk úgy tudta (politikai úton) kibékíteni a magyarokat a többi európai országgal és a királyoknál is nagyobb hatalomnak számító Anyaszentegyházzal, hogy nem lett vazallusa egyik nyugati uralkodónak sem, a pápa fennhatóságát pedig csak lelki dolgokban ismerte el. Bár igen sok vita tárgyát képezi a magyar Szent Korona (keletkezési ideje, felépítése), az azonban egyértelmű, hogy I. István királyunk nem volt hűbérese sem a pápának, sem a német-római császárnak. A keresztény magyar állam megteremtőjének tekintjük. Uralkodása alatt számos templom épült. Voltak közöttük hatalmasak és olyan kicsik is, amilyen a régi Hernád mellett állt. Bár Hernád (eddig fellelt) első írásos említése 1388-ban kelt, elég valószínűnek tűnik, hogy már az Árpád-korban is a templomos települések közé tartoztunk.

Kis ország vagyunk, kevés néppel, de most is van lehetőségünk szuverén módon meghatározni Magyarország helyét ebben a mai világban, öntudatot, önbecsülést, biztonságot adva polgárainknak. Tények bizonyítják azt is, hogy a korabeli Európa legemberségesebb törvényei Istvánéi voltak. S ami még ennél is fontosabb, hogy képes volt betartatni is e szigorú, de igazságos törvényeket királyságában. Emiatt, a mai szóval úgy mondanánk jogbiztonság miatt, tömegek vándoroltak be Magyarországra és találták meg boldogulásukat nálunk.

Ugye mennyire fontos, hogy az emberek gondjaik megoldásához segítséget, erőt, útmutatást kapjanak? A boldogság, a jóság keresése megtalálja, megteremti saját példaképeit.

Nézzünk körül, itt vagyunk, élünk. Bár az újságok címlapjain általában nem ez áll, de az emberek megállták a helyüket a nehéz időkben is. Dolgozunk, családot nevelünk, élünk s halunk. Remélem, egyre többen vagyunk azok, akik megtalálják saját életükben azokat az értékeket, amikért érdemes élni. A mostani veszélyekkel teli világban még fontosabb az összetartás, az egymást segítő, bátorító figyelem.

Ünnepeljük büszkén magyarságunkat, bizakodva, jó érzéssel tekintve önmagunkra!

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Fotó: Berczi Edit

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.