Magyar Falu Program

________

 

Szakácsot keresünk

Hernád Nagyközség Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 144.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Étlap alapján elkészíti a gyermek (bölcsőde, óvoda, általános iskola) – és felnőtt (szociális étkezők, intézményi dolgozók) étkezők részére az ételeket. Intézményvezető iránymutatása alapján összehangolja a konyhai kisegítők munkáját. Az étel elkészítése mellett az ételt előkészítő műveletektől a tálalás befejezéséig tartó konyhai munkában aktívan részt vesz, közreműködik a főzőkonyha takarításában. Felelős az élelmezési hely kifogástalan tisztaságáért az egészségügyi, munkavédelmi követelmények betartásáért.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Szakmunkásképző intézet, szakács,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • Egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • közétkeztetésben szerzett gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz;
  • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
  • Erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás
  • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Árva Szilvia részére a jegyzo@hernad.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 5.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.hernad.hu – 2018. szeptember 26.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró 3 hónapos próbaidőt határoz meg.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.