Magyar Falu Program

________

 

Sportgondnoki állást kínálunk

Hernád Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet SPORTGONDNOK munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:
Kapcsolattartás, együttműködés az önkormányzat intézményeivel, civil szervezetekkel, csoportokkal, szakemberekkel. Felügyeli és szervezi a községi sportpálya,  általános iskola tornatermének használatát. Információadás külső érdeklődők számára. Ellátja a tornaterem-  sportpálya kiszolgáló helyiségeinek takarítási feladatait.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű
Munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Munkavégzés helye: Hernád Fő utca 150.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a”Munka törvénykönyvéről szóló” 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– Foglalkoztatás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton Hernád Nagyközség Önkormányzata polgármestere részére, polgarmester@hernad.hu e-mail címre

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot kiíró 3 hónapos próbaidőt határoz meg.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.