Magyar Falu Program

________

 

Politikai reklám közzétételi lehetőség

A 2014. évi országgyűlési választás kampányidőszakában a Hernád INFO Televízióban.

Politikai reklámok közzétételére vonatkozó törvényi előírások – a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény – alapján az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

Politikai reklám közzétehető: 2014. március 28-tól (péntek) 2014. április 4-ig (péntek) a Hernád INFO TV „Politikai reklám” blokkban az alábbiak szerint:

  • A politikai reklámot világosan és érthetően el kell különíteni más médiatartalmaktól, azoktól megkülönböztethetőnek és azonnal felismerhetőnek kell lennie.
  • A politikai reklám közzétételének megrendelője nem gyakorolhat szerkesztői befolyást más műsorszámok tartalmára.
  • A politika reklám maximális időtartama jelölő szervezetenként 1 perc, országgyűlési egyéni képviselőjelölt esetében 5 perc.
  • Politikai reklám műsoridőben,  naponta három alkalommal jelenhet meg.
  • A médiaszolgáltató a politikai reklámok megjelenési sorrendjét az esélyegyenlőség biztosítása érdekében folyamatosan változtatja.
  • Politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató a választási eljárásról szóló törvény értelmében ellenszolgáltatást nem kérhet és nem is fogadhat el.
  • A médiatörvény szerint a politikai reklám tartalmáért a médiaszolgáltató nem felel. Amennyiben a politikai reklám közzétételére irányuló igény megfelel a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak, úgy azt a médiaszolgáltató mérlegelés nélkül közzéteszi.
  • A mások által gyártott politikai reklám műszaki paramétereinek meg kell felelniük a Hernád INFO TV technikai adottságainak.

A politikai reklám megjelenésével kapcsolatban érdeklődni lehet:
Berczi Edit bercziedit@hernad.hu Telefon:29/374-125
Liga Mihály infotv@hernad.hu Telefon: 06-30-299-8206

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23. Hriazik Pál, Rozbora József, Juris János, Bese János és Juris Mihály