Magyar Falu Program

________

 

Pénzügyi ügyintézői állás

Hernádi Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Hernádi Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2376 Hernád, Köztársaság út 47.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveknél kötelezettségvállalás, utalványozások előkészítése, egyéb nyilvántartási adatszolgáltatási feladatok elvégzése. Főkönyvi könyvelés (ASP könyvelési rendszer), pénzügyi igazgatás, nyilvántartás, kontírozás, bizonylat kezelés, érvényesítés, leltározási, selejtezés és értékesítési feladatok. Banki szolgáltatások igénybevételének előkészítése, bankszámlák kezelése. Egyeztetés analitikus könyvelővel, intézményekkel, belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok, pályázatok különkönyvelése, költségvetési szervek pénzellátásának lebonyolítása, kiegészítő támogatások igénylése, ÁFA bevallások és egyéb adóhatósági, statisztikai feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzat és intézményei számviteli feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Főiskola, pénzügyi/számviteli,
 •         Önkormányzatnál szerzett könyvelői, pénzügyi tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         Egyetem, vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség, pénzügyi és számviteli főiskolai végzettség, felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés, VAGY II. besorolási osztály: középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés
 •         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 •         Gyakorlot szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Fényképes, szakmai önéletrajz (a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 8.§ 1.sz. melléklete alapján
 •         Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •         30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Hernádi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2376 Hernád, Köztársaság út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1467/2015 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 •         Elektronikus úton Árva Szilvia jegyző részére a jegyzo@hernad.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Hernádi Polgármesteri Hivatal (lezárt borítékban), Pest megye, 2376 Hernád, Köztársaság út 47. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.hernad.hu – 2015. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró 6 hónap próbaidőt határoz meg.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.