Pályázati felhívás hernádi civil szervezetek számára

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a civil szervezetek támogatására

A pályázat célja: a civil szervezetek 2015. évi támogatása

Pályázhatnak: Hernád nagyközség közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

 1. egészségmegőrzés, prevenciós tevékenység
 2. szociális tevékenység (családsegítés, időkorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése, esélyegyenlőségi programok megvalósítása)
 3. kulturális tevékenység, hagyomány ápolás
 4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés
 5. ismeretterjesztés, táboroztatás
 6. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem
 7. gyermek és ifjúság védelem
 8. sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidős sport

Támogatás formája: 

 1. a civil szervezetek működési támogatása,
 2. a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
 3. a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények, programok támogatása,
 4. a civil szervezetek fejlesztéseinek, beruházásainak támogatása,
 5. a civil szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,

Támogatás általános feltételei:

 1. a pályázónak nincs lejárt köztartozása,
 2. a pályázó a korábban kapott támogatással elszámolt,
 3. nincs folyamatba a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat Hernádi Polgármesteri Hivatalba (2376 Hernád Köztársaság út 47.) – Hernád nagyközség polgármesteréhez címezve- kell eljuttatni, az átvételt igazoltatva személyesen vagy ajánlott postai küldeményként, pályázati felhívásban szereplő pályázati határidő lejártáig, papír alapon 1 eredeti és 1 másolati példányban. A beadás időpontjának a postára adás, illetve a személyes benyújtás időpontja számít.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 20. 12 óra személyes benyújtás esetén.

Postai benyújtás esetén a 2015. április 15. postai bélyegzős feladás fogadható el.

Hiánypótlásra nyitva álló idő: A pályázót egyszeri esetben – 3 naptári napos határidő kitűzésével – hiánypótlásra lehet felszólítani. A hiánypótlás nem teljesítése, illetve nem határidőben való benyújtása esetén a pályázat elutasításra kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtott pályázati anyagokat a Humán Ügyek Bizottsága és Pénzügyi Bizottság véleményezi. A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.

Mellékletek:

 1. Létesítő okirat (alapszabály, vagy alapító okirat) másolati példány pályázó által hitelesítve.
 2. Igazolás a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles 2015. május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.
 3. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
 4. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.
 5. Igazolás az adótartozás és vámtartozás mentességről 30 napnál nem régebbi.
 6. Pályázó nyilatkozata a saját erő mértékéről eredetiben.
 7. Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a kapott támogatást nem használja fel üzleti és gazdasági tevékenységre.

 

A pályázati dokumentáció:

Pályázati adatlap 2015
Közzétételi kérelem
Nyilatkozat

 

 

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.