Magyar Falu Program

Programajánló

Nincsenek közelgő események

Hasznos hírek

Pályázat művelődési ház vezető állásra

Hernád Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott – 2027.12.31-ig – időtartamra szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 149.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, munkájának stratégiai szervezése. A település kulturális életét gazdagító, hagyományos rendezvények, rendezvénysorozatok, művészeti bemutatók, kiállítások szervezése. A település ismertségének, elismertségének további növelése, ennek érdekében kiadványok megjelentetése. Az intézményi adottságok kihasználásával a helyi civil szerveztek segítése. Az intézmény és a lakosság kapcsolatának ápolása, a látogatottság növelése, innovatív közművelődési tartalmak feltárása, a kulturális és közösségi közszolgáltatások színvonalának növelése. A finanszírozási források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások elnyerése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, – felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;

•         150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés aa) és ab) alpontokban előírt képesítés, a 6/A.§ (1) bekezdés aa) és ab) alpontokban előírt képesítéseknek megfelelő feladatkörben szerzett öt éves szakmai gyakorlat, 6/G.§ (1) bekezdésben előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről;

•         Kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) MS Publisher, InDesign – kiadványszerkesztő, grafikai program – ismerete,

•         helyismeret;

•         “B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz,

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

•         Intézmény vezetésére,községi rendezvényekre vonatkozó jövőben koncepció,

•         Erkölcsi bizonyítvány,

•         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez,

•         Nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester részére a polgarmester@hernad.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményező és döntésre javaslatot tevő testületek ülésükre az érvényesen pályázókat személyes meghallgatásra meghívhatják. A pályázatokról az igazgatói megbízásról Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 13.

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.
Betumeret