Magyar Falu Program

________

 

Pályázat művelődési ház vezető állásra

Hernád Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott – 2027.12.31-ig – időtartamra szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 149.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, munkájának stratégiai szervezése. A település kulturális életét gazdagító, hagyományos rendezvények, rendezvénysorozatok, művészeti bemutatók, kiállítások szervezése. A település ismertségének, elismertségének további növelése, ennek érdekében kiadványok megjelentetése. Az intézményi adottságok kihasználásával a helyi civil szerveztek segítése. Az intézmény és a lakosság kapcsolatának ápolása, a látogatottság növelése, innovatív közművelődési tartalmak feltárása, a kulturális és közösségi közszolgáltatások színvonalának növelése. A finanszírozási források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások elnyerése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, – felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;

•         150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés aa) és ab) alpontokban előírt képesítés, a 6/A.§ (1) bekezdés aa) és ab) alpontokban előírt képesítéseknek megfelelő feladatkörben szerzett öt éves szakmai gyakorlat, 6/G.§ (1) bekezdésben előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről;

•         Kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) MS Publisher, InDesign – kiadványszerkesztő, grafikai program – ismerete,

•         helyismeret;

•         “B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz,

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

•         Intézmény vezetésére,községi rendezvényekre vonatkozó jövőben koncepció,

•         Erkölcsi bizonyítvány,

•         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez,

•         Nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester részére a polgarmester@hernad.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményező és döntésre javaslatot tevő testületek ülésükre az érvényesen pályázókat személyes meghallgatásra meghívhatják. A pályázatokról az igazgatói megbízásról Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 13.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.