Magyar Falu Program

________

 

Pályázat könyvtáros állásra

Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár

pályázatot hirdet
könyvtáros
munkakör ellátására.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 óra

Jogviszony időtartama: Határozatlan idő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 149.

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Olvasószolgálat, tájékoztatás, számítógépes nyilvántartás és kölcsönzési rendszer kezelése. Állomány gondozása, FB könyvajánlók készítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;
  • Felsőfokú képesítés, könyvtáros végzettség
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Könyvtári szakmai tapasztalat;
  • Szikla integrált könyvtári rendszer ismerete;
  • Motiváltság, problémamegoldó készség, megbízhatóság, jó írásbeli és kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz,
  • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez,
  • Foglalkoztatás esetén 3 hónapnál nem régebbe erkölcsi bizonyítvány

Munkakör betölthetőségének időpontja: Munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 5.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Berczi Edit megbízott igazgató részére, bercziedit@hernad.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot kiíró 3 hónapos próbaidőt határoz meg.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.