Magyar Falu Program

________

 

Óvodapedagógus álláshirdetés

A Hernádi Pitypang Óvoda  a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 144.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógusi feladatok végzése a munkaköri leírásban foglaltak szerint. Óvodás korú gyermekek nevelése-oktatása a Helyi Pedagógiai Program alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Egészségügyi alkalmasság

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz;

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Erkölcsi bizonyítvány

•         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Lajosbányai Istvánné részére az ovoda@hernad.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Lajosbányai Istvánné óvodavezető, Pest megye, 2376 Hernád, Hernád Fő utca . 144. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat az óvodavezető bírálja el. Az óvodavezető fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.hernad.hu – 2018. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot kiíró 3 hónapos próbaidőt határoz meg.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.