Művelődési ház vezetőt keresünk

muvhazaHernád Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a hernádi Művelődési Ház intézményvezetői
munkakörének betöltésére.

Részletek a továbbiakban.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2011. 01.01. – 2014. 10. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2011. 01.01 – 2014. 10. 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2376 Hernád, Fő út 149.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– Művelődési Ház vezetése
– helyi kulturális programok szervezése
– helytörténeti gyűjtemény kezelése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Művelődésszervező,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Max. 2 oldalas terv arról, milyen elképzelési vannak a helyi közművelődés fejlesztésével kapcsolatban

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         oklevél másolat, motivációs levél, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsírosné Pallaga Mária polgármester  nyújt, a 06309951651 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hernád Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2376 Hernád, Köztársaság út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 926/2010, valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház Vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Hernád község hivatalos honlapja – 2010. október 31.

 

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.