Magyar Falu Program

________

 

Mit jelent a vezetékjog?

Az elmúlt időszakban szinte minden hernádi ingatlant érintő, Körzeti Földhivataltól érkezett, vezetékjog bejegyzéséről szóló határozat kézbesítése keltett felesleges ijedelmet sokakban.

Mi is az a vezetékjog?

A vezetékjog a közcélú villamos elosztóhálózat elhelyezését és üzemeltetését biztosító jog, tehát a hálózati engedélyes (jelen esetben a DÉMÁSZ) közcélú villamoshálózatot létesíthet, azt üzemeltetheti, javíthatja, karbantarthatja, felújíthatja, s ezen tevékenység végzése során a szükséges mértékben igénybe veheti az érintett ingatlanokat.

A villamoshálózat jelentős része több, mint 10 évvel ezelőtt létesült, amikor még kötelezően nem írta elő jogszabály a vezetékjog megállapításának bejegyzését. A vezetékjog, a bejegyzéstől függetlenül – eddig is érintette a szóban forgó ingatlanokat.

Ez azonban megváltozott, és a Villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.  törvény előírja, hogy a hálózati engedélyes köteles 5 éven belül a vezetékjog megállapítását utólagosan bejegyeztetni az érintett ingatlanokra. Tehát önmagában a vezetékjog bejegyzés nem jelenti az ingatlanok terhelését, a vezetékjog, a bejegyzéstől függetlenül – eddig is érintette a szóban forgó ingatlanokat. Ez a bejegyzés gyakorlatilag azt jelenti, hogy a meglévő hálózat vezetékjoga az ingatlan-nyilvántartásba is feltüntetésre kerül.

 A legtöbb hernádi ingatlanon nem megy keresztül vezeték, viszont annak biztonsági övezete (védőtávolsága) érinti az adott földterületet, ezért a vezetékjog ezekben az esetekben is bejegyzésre került.

A vezetékjog megállapítása, illetve utólagos bejegyzése az ingatlannal kapcsolatban semmilyen többlet jogot vagy kötelezettséget nem jelent sem a szolgáltató, sem pedig az ingatlantulajdonos szempontjából.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.