Magyar Falu Program

________

 

Megszűnik a kijárási korlátozás!

Tisztelt Hernádiak!

A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020.(IV.30.) Korm.rendelet hatálya 2020. május 18-tól Pest megyére is vonatkozik. Ennek értelmében a lakóhely elhagyására vonatkozó szigorú szabályok megszűnnek.

A védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek alapján május 18-tól (hétfő) az alábbiak betartása Hernádon is kötelező:

  • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint 1,5 méter távolságot tartani.
  • Az üzletben történő vásárlás esetén mindenki (vásárló, alkalmazott) köteles szájat, orrot, arcot eltakaró eszközt (maszk, kendő, sál)
  • A 65. életévet betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra között időben látogathatja. Ebben az időszakban, az üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – kizárólag a 65. életévét betöltött személyek tartózkodhatnak. Az előírás érvényesítése az üzemeltető felelőssége.

Hétfő reggel elvégezzük a játszóterek, sportpark és pihenőpont fertőtlenítését, és várhatóan déltől újra használatba lehet venni a tereket. Kérem, hogy fokozottan figyeljenek a higiéniára, ne fogyasszanak ezeken a területeken ételt, italt. Az eszközök használatáról tájékoztatót helyezünk ki, az abban foglaltakat tartsák be.

Hétfőtől az üzletek nyitvatartási idő korlátozása nélkül fogadhatják a vásárlókat, vendégeket. A vendéglátó üzletek – pld: étterem, cukrászda, kávézó, presszó –  belső terében is fogyasztható étel, ital az alábbiak betartásával:

  • a vendégek által látogatható területen az ott dolgozók kötelesek orrot, szájat eltakaró eszközt viselni, és
  • az 1,5 méter védőtávolság – közös háztartásba élők kivételével – betartása kötelező.

Vallási szertartások, polgári esküvők, temetések – 1,5 méteres védőtávolság megtartása mellett – megtarthatóak.

  1. június 1. napjától – az 1,5 méteres védőtávolság betartásával – 200 főt el nem érő résztvevő esetén:
  • a temetést követő családi rendezvény megtartható;
  • a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, szálláshelyen is megtartható, azon zenés szolgáltatás biztosítható.

(a védőtávolság megtartása a közös háztartásban élőkre nem vonatkozik)

Szabálysértést követ el, aki a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletekben foglalt védelmi intézkedést, valamint a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi.  A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Az elmúlt hetekben fegyelmezett módon betartotta Hernád lakossága a kijárási korlátozás szabályait. A korlátozások feloldásával a veszélyhelyzet még nem szűnt meg. Most  újra szabadabban mozoghatunk, de továbbra is vigyáznunk kell családtagjaink, a szűkebb-tágabb környezetünkben élő embertársaink egészségére.

Kérek mindenkit, hogy felelősségteljes magatartással tartsák be a védelmi intézkedéseket, vigyázzanak magukra és egymásra!

Hernád, 2020. 05. 15.

Zsírosné dr. Pallaga Mária             Árva Szilvia
polgármester                                    jegyző

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23. Szluka István 1962.