Programajánló

Nincsenek közelgő események

Hasznos hírek

Megszűnik a kijárási korlátozás!

Tisztelt Hernádiak!

A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020.(IV.30.) Korm.rendelet hatálya 2020. május 18-tól Pest megyére is vonatkozik. Ennek értelmében a lakóhely elhagyására vonatkozó szigorú szabályok megszűnnek.

A védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek alapján május 18-tól (hétfő) az alábbiak betartása Hernádon is kötelező:

  • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint 1,5 méter távolságot tartani.
  • Az üzletben történő vásárlás esetén mindenki (vásárló, alkalmazott) köteles szájat, orrot, arcot eltakaró eszközt (maszk, kendő, sál)
  • A 65. életévet betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra között időben látogathatja. Ebben az időszakban, az üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – kizárólag a 65. életévét betöltött személyek tartózkodhatnak. Az előírás érvényesítése az üzemeltető felelőssége.

Hétfő reggel elvégezzük a játszóterek, sportpark és pihenőpont fertőtlenítését, és várhatóan déltől újra használatba lehet venni a tereket. Kérem, hogy fokozottan figyeljenek a higiéniára, ne fogyasszanak ezeken a területeken ételt, italt. Az eszközök használatáról tájékoztatót helyezünk ki, az abban foglaltakat tartsák be.

Hétfőtől az üzletek nyitvatartási idő korlátozása nélkül fogadhatják a vásárlókat, vendégeket. A vendéglátó üzletek – pld: étterem, cukrászda, kávézó, presszó –  belső terében is fogyasztható étel, ital az alábbiak betartásával:

  • a vendégek által látogatható területen az ott dolgozók kötelesek orrot, szájat eltakaró eszközt viselni, és
  • az 1,5 méter védőtávolság – közös háztartásba élők kivételével – betartása kötelező.

Vallási szertartások, polgári esküvők, temetések – 1,5 méteres védőtávolság megtartása mellett – megtarthatóak.

  1. június 1. napjától – az 1,5 méteres védőtávolság betartásával – 200 főt el nem érő résztvevő esetén:
  • a temetést követő családi rendezvény megtartható;
  • a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, szálláshelyen is megtartható, azon zenés szolgáltatás biztosítható.

(a védőtávolság megtartása a közös háztartásban élőkre nem vonatkozik)

Szabálysértést követ el, aki a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletekben foglalt védelmi intézkedést, valamint a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi.  A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Az elmúlt hetekben fegyelmezett módon betartotta Hernád lakossága a kijárási korlátozás szabályait. A korlátozások feloldásával a veszélyhelyzet még nem szűnt meg. Most  újra szabadabban mozoghatunk, de továbbra is vigyáznunk kell családtagjaink, a szűkebb-tágabb környezetünkben élő embertársaink egészségére.

Kérek mindenkit, hogy felelősségteljes magatartással tartsák be a védelmi intézkedéseket, vigyázzanak magukra és egymásra!

Hernád, 2020. 05. 15.

Zsírosné dr. Pallaga Mária             Árva Szilvia
polgármester                                    jegyző

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.