Magyar Falu Program

________

 

Közzétehető az adóhátralékosok névsora

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az adózás rendjéről szóló a 2003. évi XCII. törvény 55/B §-a 2012. január 1. napján hatályba lépett és feljogosítja az önkormányzati adóhatóságot arra, hogy a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a 10.000.- Ft-ot – magánszemély esetében 1.000.- Ft-ot – elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.

Számos más településhez hasonlóan az önkormányzati adóhatóság a jövőben élni kíván a törvényi lehetőséggel és rendszeresen közzéteszi az önkormányzat honlapján a hátralékosok listáját.

Felhívjuk figyelmüket, hogy tájékozódjanak arról, van-e adóhátralékuk, s ha van,  mielőbb rendezzék azt a  végrehajtási eljárás megindításának és a hátralék közzétételének elkerülése érdekében.

Boldizsár Csaba jegyző

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23. Szluka István 1962.