Közlemény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szó1ó 2011. évi CXC.
törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szó1ó 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Monori Tankerületi Központ az alábbiak szerint
határozza meg:

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 20. (csütörtök)
2023. április 21. (péntek)

A teljes közlemény itt olvasható (pdf)

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.