Konyhalányt keresünk önkormányzati konyhánkra

A Hernádi Önkormányzati Konyha pályázatot hirdet konyhalány  munkakör ellátására.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 144.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A főzőkonyhán a munkaköri leírásnak megfelelően, illetve a szakács irányítása alapján elvégzi a rábízott feladatokat, közreműködik az étel-előállítás folyamatában. A HACCP előírásainak megfelelően tisztán tartja, fertőtleníti a főzőkonyha helyiségeit. Felelős a rendelkezésére bocsátott eszközök, berendezések rendeltetésszerű használatáért. Felelős a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

  • 8 általános iskolai végzettség;
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;
  • Egészségügyi alkalmasság;
  • „B” kat. jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • közétkeztetésben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz,
  • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (vagy annak igényléséről szóló igazolás)
  • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak

kezeléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Presenszki Lászlóné élelmezésvezető részére a konyha@hernad.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró 3 hónapos próbaidőt határoz meg.

 

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.