Magyar Falu Program

________

 

Kiterjesztik a téli rezsicsökkentést

Tisztelt Hernádi Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről. A Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Az érintett helyi önkormányzatok összesítik a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások igénybejelentéseit.

Az igénybejelentést legkésőbb 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani.

Az igénybejelentő   nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentő lap és annak melléklete innen letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető.

A támogatás kifizetése nem pénzben történik.  A Korm. határozat szerint a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentés feltétele, annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kell kezdeményeznie.

2018 október 15-ig kizárólag az igények felmérése zajlik. Az elvégzett igényfelmérés eredménye alapján dönt a Kormány a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről. A támogatás felhasználásának részletszabályait az önkormányzat részére kiadott támogatói okirat fogja szabályozni. Mindezekről a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

Hernád, 2018. augusztus 13.

Zsírosné Pallaga Mária
polgármester

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23. Hriazik Pál, Rozbora József, Juris János, Bese János és Juris Mihály