Magyar Falu Program

________

 

Kijárási korlátozás marad érvényben Budapesten és Pest megye területén

Tisztelt Hernádiak!

A magyar közlönyben megjelent kormányrendeletek alapján, Budapesten és Pest megye egész területén – Hernádon is – a kijárási korlátozás fennmarad 2020. május 4-től is.

Településünkön a lakóhely, tartózkodási hely, magánlakás elhagyására továbbra csak alapos indokkal – munkavégzés, egészségügyi ellátás igénybevétele, élelmiszer- drogéria termékek- gazdasági termékek vásárlása, szolgáltatás igénybevétele, rászoruló személy részére segítségnyújtás, sportolási tevékenység, tankolás – kerülhet sor.

Élelmiszert, illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut, higiéniai papírterméket árusító üzletek, gyógyszertárak, benzinkutak korlátozás nélkül tarthatnak nyitva.  A többi üzlet továbbra is 6.00 és 15.00 óra között fogadhat vásárlókat.  

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. Az előírás érvényesítése az üzemeltető felelőssége.

A 65. életévet betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra között időben látogathatja. Ebben az időszakban, az üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – kizárólag a 65. életévét betöltött személyek tartózkodhatnak. Az előírás érvényesítése az üzemeltető felelőssége.

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint 1,5 méter távolságot tartani.

Hétfőtől (május 4.) a sportpálya – sportpark kivételével – használatát lehetővé tesszük. A mérkőzések zárt körülmények között megtarthatóak.

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi. Szabálysértést követ el, aki a kormányrendeletben meghatározott intézkedést megszegi. A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Tudom, hogy a híradások alapján sokan a korlátozások enyhítésre számítottak, de kérem Hernád lakosságát, hogy az eddigiekhez hasonlóan, fegyelmezett módon tartsuk be az intézkedéseket!

Hernád, 2020. 04. 30.

                                                                       Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

Dabas Sportcsarnok 2013. március 23.