Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Ismét igényelhető szociális tűzifa!

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a 2023. évi szociális tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét. A módosítás szerint:
A kérelmeket 2023. november 2-től november 16-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. (A kérelem letölthető itt.)

A döntés során előnyben kell részesíteni, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993.évi III. törvény szerint:
– aktív korúak ellátására jogosult, vagy
– időskorúak járadékára jogosult, vagy
– tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult, vagy
– azt a családot, amely a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Az önkormányzat további vissza nem térítendő támogatást biztosíthat azon személy számára aki:
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkezik, vagy
– a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap
300%-át, (85.500.-Ft) egyedül élő esetén a 400%-ot, (114.000.-Ft) és hasznosítható vagyontárggyal nem rendelkezik.

A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik.

Az igényléssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást kapnak az érdeklődők a Polgármesteri Hivatalban (29/374-122; email: szocialis@hernad.hu), valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál (29/375-498; email: csaladsegito@hernad.hu).

Hernád Nagyközség Önkormányzata

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.