Magyar Falu Program

________

 

Hozzuk létre összetartozásunk emlékművét!

Kedves hernádiak!

Nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án bejelentést tettem, amely szerint férjemmel országzászló állítását kezdeményezzük a településen, és erre a célra 50.000.-Ft-ot ajánlottunk fel. Egyben jeleztem, hogy gyűjtést indítunk, amely az általunk adott összeget növelve segít létrehozni ezt az emlékművet.

A köztereken felállított emlékművek, szobrok és egyéb alkotások nem egyszerűen esztétikai élményt jelentenek, hanem erősítik a településen élőkben az együvé tartozás érzését. Hernád nagyon szegény ilyen köztéri alkotásokban.

Elképzelésünk szerint a mi országzászlónk méltó helyet biztosítana a községi megemlékezéseknek, hiszen emléket állít a több mint ezer éves keresztény magyar államiságnak, emlékeztet arra bennünket és minden erre elhaladót, hogy Hernádon olyan emberek élnek, akiknek fontos a magyarságuk.

Az együvé tartozás hangsúlyozására azt ajánlom, mindössze mindössze két szót véssünk a talapzatra: „Hazádnak rendületlenül!” Ezzel is összetartozásunkat erősítenénk meg. A talapzatot a zászlóval a jelenlegi kopjafa helyén helyeznénk el. Talapzatába beépítenénk a régi Hernád területén talált mészkőtömböt, amely feltételezésünk szerint a település Árpád-kori templomából származik. A talapzaton állna a nemzetiszínű sávokkal díszített árbóc, amelynek tetején helyeznénk el (állandó jelleggel) Magyarország zászlaját.

Hernád Nagyközség Önkormányzata 77/2020.(IX.21.) számú határozatával engedélyezte, hogy önkormányzati számlán gyűjthessük az új emlékmű létrehozására adományozott összegeket. A férjemmel a mai napon befizettük az általunk felajánlott összeget a számlára.

Kérem, hogy támogassák Hernád új emlékművének felállítását a 11742032-15440660-10011001 számú számlára történő befizetéssel. Az átutalásra írják rá: „emlékmű”. Befizetésre természetesen az önkormányzat pénztárában is lehetőség van.

Az országzászlót 2021. augusztus 20-án szeretnénk felavatni Hernádon, a Főtéren.

Támogatásukat köszönöm,

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.