Magyar Falu Program

________

 

Határozatok nyári szünet előtt

Ülést tartott a képviselő-testület 2012. június 25-én, amelyen az alábbi döntések születtek:

A képviselő-testület elfogadta 10/2012.(VI. 26.) számú rendeletét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2004.(III.29.) számú rendelet módosítására. A szemétszállítási díjak 2012. június 1-től az alábbiak szerint alakulnak:

120 literes edény esetében  bruttó 2.134 Ft/ingatlan/hó

240 literes edény esetében  bruttó 4.267 Ft/ingatlan/hó

1.100 literes edény esetében           bruttó 21.336 Ft/ingatlan/hó

A testület döntése alapján továbbra is a 120 literes edény díjából azon ingatlanok, melyen életvitelszerűen 1 fő tartózkodik, nettó 300 Ft/hó kedvezményben részesülnek. Továbbá a 120 literes edény díjából azon ingatlanok, melyen életvitelszerűen legalább 2 fő 70 éven felüli tartózkodik, – de legalább az egyik 70 éven felüli -10%/hó kedvezményben részesülnek.

A képviselő-testület Boldizsár Csaba távozása miatt 34/2012.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozatával határozott időtartamra, a 2012. július 1-től december 31-ig terjedő időszakra jegyzővé nevezte ki dr. Fazekas Tibort.

A Fehér Gyolcs Alapítvány 2012. június 1-én kelt levelében hozzájáruló nyilatkozatot kért a képviselő-testülettől, hogy Hernádon szociális alapszolgáltatásként házi segítségnyújtást végezhessen. Mivel Hernád Község Önkormányzata mikrotérségi intézményfenntartó társulásban látja el a házi segítségnyújtást, a testület 35/2012.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozatával a kérelmet elutasította és továbbra is az Esély Szociális Szolgálat látja el ezt a feladatot.

A testület 36/2012.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozatával elfogadta a körzeti megbízotti iroda haszonbérleti szerződését, amellyel díjmentesen biztosít a helyi körzeti megbízott részére egy irodahelyiséget a polgármesteri hivatal épületében.

A képviselő-testület a 37/2012.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozatával módosította a Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát.

A májusi testületi ülésen több határozatot is hoztunk a községi víziközmű szolgáltatással, illetve a DAKÖV Kft szervezeti átalakulásával kapcsolatban. Polgármester asszony javasolta, hogy az egyesüléssel és a több mint 30 új önkormányzattal kibővülő DAKÖV Kft-be az önkormányzat önállóan is képviseltesse magát. A Vízszolgáltató Kft révén – jól lehet többségi tulajdonosai vagyunk –  képviseletünket a DAKÖV Kft ügyvezetője látja el. Az önkormányzat érdekeinek hatékonyabb képviselete céljából szükséges, hogy az önkormányzat 100.000 Ft törzstőkével lépjen be tagként a DAKÖV Kft-be.

38/2012.(VI.25) sz. képviselő-testületi határozatával a képviselő-testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat egyszázezer forint pénzbeli betéttel (törzsbetéttel) törzstőke emelés révén belép a DAKÖV Kft-be a társasági  szerződés egyidejű elfogadása mellett.

Boldizsár Csaba jegyző tájékoztatta a testületet, hogy július 1-ével  alapvetően megváltozik a banki átutalások rendszere. Tekintettel arra, hogy ez vasárnapra esik, az erre való elektronikai, infrastrukturális háttér felkészítéséhez a pénteki napra kérte igazgatási szünet elrendelését, amelyet a képviselő-testület  39/2012.(VI.25) sz. képviselő-testületi határozatával  elrendelt.

-pm-

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.