Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Fizika-bármely szakos tanárt is keresnek

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hernád-Pusztavacs Általános Iskola  fizika-bármely szakos általános iskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Fő út 150.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanórák, szakkör, tanulószoba vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, Fizika-bármely szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolatai
  •       szakmai önéletrajz
  •       hatósági bizonyítvány a büntetlen élet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely miatt nem folytathat pedagógusi tevékenységet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. december 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ráczné Kocsis Krisztina nyújt, a 06-70-638 04 17 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete címére történő megküldésével (2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/121/758-16/2015 , valamint a munkakör megnevezését: fizika-bármely szakos általános iskolai tanár.
  •       Elektronikus úton Baranyi Béla részére a bela.baranyi@klik.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.