Magyar Falu Program

________

 

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

A földhasználó köteles az adott év június 30.-ig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A helyszíni ellenőrzést 2010. július 1.-től egészen a vegetációs időszak végéig a község külterületén a Földhivatal mezőgazdász munkatársai, míg a belterületen a Jegyző végzi.

A parlagfűvel fertőzött területek bemérését követően, az adatokat 2 – 5 napon belül továbbítják a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult társhatóság, a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság felé.

A szankció elkerülése, valamint az allergia miatt szenvedő embertársaink életének megkönnyítése érdekében kérjük a tisztelt termőföld tulajdonosokat, használókat, hogy a parlagfű elleni védekezést  végezzék el.

H e r n á d
Polgármesteri Hivatal

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.