Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Elkészült a Kossuth Lajos utca szélesítése és felújítása

A Magyar Falu Program keretében pályázott önkormányzatunk a Kossuth utca felújítására. Elképzelésünket a Kormány 39.979.521 Ft-tal támogatta. A projekt teljes összköltsége 42.576.248 Ft volt. A kivitelezési munkákat a Hidrográd Víz-és Közműépítő Kft. végezte. A felújítás és bővítés a Kossuth Lajos utca Gyóni út és Fő utca közötti szakaszát érintette. Ez a szakasz összesen 754 méter hosszú. A Kossuth utca aszfalttal borított, a felújítás előtt 3,8 méter széles burkolattal rendelkezett. A nagy forgalmi terhelés, valamint a közintézmények (bölcsőde, templom, iskola, óvoda, Tájház) közelsége miatt vált szükségessé az út szélesítése. Az utat mindkét irányban (jobb-bal) 70-70 cm-rel szélesítették 728 méteren keresztül. A szélesített részek kiegyenlítő és kötőréteget kaptak, majd a teljes 1118 m2 aszfaltiszap egységes burkolati réteggel került lezárásra. Az elkészült út mellett vízelvezető árkok készültek, valamint 11 db pontszivárgót építettek be, amelyek 4 db víznyelő aknával állnak kapcsolatban. A Kossuth utcán a szélesítés eredményeképpen jelentősen nőtt a közlekedésbiztonság.
Mindenkinek balesetmentes és kényelmes közlekedést kíván az elkészült úton az Önkormányzat!

Hernád Nagyközség Önkormányzata

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.