Magyar Falu Program

________

 

Dajkát keres az ovi

Hernádi Pitypang Egységes Óvoda- Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

DAJKA

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2376 Hernád, Fő út 144.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dajka az intézményben az óvodapedagógus segítőtársaként végzi feladatát. Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket. Közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben, a gyermekek óvodai napirendjéhez igazodva részben önállóan szervezi, részben a csoportvezető óvodapedagógus irányítása alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek: középfokú képesítés, óvodai dajka

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

  • Óvodai környezetben szerzett tapasztalat, dajka végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány sikeres elbírálás esetén,

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. szeptember 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Lajosbányai Istvánné részére az ovoda.@hernad.hu  E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott dokumentumok és a személyes elbeszélgetés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 25

Hernád, 2016. július 26.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.