Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

szeptember 29, 2015 in Legújabb híreink

Önkormányzatunk ez évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben ( felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében ) teljes idejű ( nappali tagozatos ) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Lehetőség van a középiskola utolsó évfolyamos tanulói és érettségizettek számára is pályázatot benyújtani.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2015/2016. tanév második, illetve a 2016/2017. tanév első féléve).

A pályázat benyújtásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. (Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx).

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani egy példányban.

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony igazolás.

  2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők nettó havi jövedelméről.

  3. Vagyonnyilatkozat a pályázóra és a vele egy háztartásban élőkre vonatkozóan.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes!

A vagyonnyilatkozat formanyomtatványa hozzáférhető a hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www.hernad.hu oldalról.

A pályázat benyújtási határideje: 2015. november 9.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.emet.gov.hu honlapról.

Polgármesteri Hivatal