Magyar Falu Program

________

 

Bölcsődei dajkát keresünk

Hernádi Alapszolgáltatási Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hernádi Alapszolgáltatási Központ Csicsergő Bölcsődéjében bölcsődei dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Erdő utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődében technikai, takarítási feladatok ellátása. Kisgyermeknevelők munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

•         Egészségügyi alkalmasság,

•         Bölcsődei dajka képesítés megszerzésének vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás

•         Fényképes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Oravetz Anita intézményvezető részére a bolcsode@hernad.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Oravetz Anita, Pest megye, 2376 Hernád, Erdő utca 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.hernad.hu – 2019. január 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró 4 hónap próbaidőt határoz meg. A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.