Avar- és kerti hulladék égetés veszélyhelyzet idején

A levegő minőségének javítása, a lakosság egészségének védelme érdekében 2020. június 6-án megjelent törvény értelmében 2021. január 1-től országosan tilos az avar- és kerti hulladék égetése. A veszélyhelyzetre tekintettel a Magyarország Kormánya úgy döntött, hogy veszélyhelyzet megszűnéséig, a települési önkormányzatok hatáskörében hagyja a kerti hulladék égetésének szabályait.
Hernádon az avar és kerti hulladék égetés szabályairól  a 14/2012.(XI.12.) önkormányzati rendelet rendelkezik:

Az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint:

  • Avar- és kerti hulladék égetése közterületen tilos.

Az avar- és kerti hulladék égetése belterületen  tavasszal március 1-től május 15-ig lehetséges.

Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos!

Avart és kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben és csak olyan helyen szabad elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti kárt nem okoz. Az égetés kizárólag személyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával végezhető. Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni.

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (különösen: műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, gyógyszermaradványt, egyéb veszélyes hulladékot).

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a jelenleg érvényes szabályok alapján, az égetés kizárólag a veszélyhelyzet megszűnéséig – önkormányzati rendeletünk értelmében – legkésőbb május 15-ig lehetséges.

Árva Szilvia
jegyző

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.