Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

A szociális tűzifa igénylésének szabályai

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 29-én megalkotta a szociális tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.

Térítésmentes tűzifajuttatásként háztartásonként maximum 3m3 tűzifa adható, 190 erdei m3 – önkormányzat által pályázaton elnyert –  mértékéig.

Jogosultak köre:
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkezik, vagy
– 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
– gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, vagy
– a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 250%-át, (71.250-Ft)  egyedül élő esetén a 330%-ot, (94.050-Ft)  vagy
– családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él
és hasznosítható vagyontárggyal nem rendelkezik.

A döntés során előnybe kell részesíteni:
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szerint
– aktív korúak ellátására jogosult, vagy
– időskorúak járadékára jogosult, vagy
– tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult, vagy
– az a család, aki a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Szociális tűzifa iránti kérelmeket 2018. november 5 – december 15. között lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A beérkezett kérelmeket 2019. január 15-ig a Humán Ügyek Bizottság bírálja el. A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik. A fa kiszállítása előreláthatólag több részletben, december- és január hónapban történik. A kiszállítás sorrendjét a Humán Ügyek Bizottság határozza meg.

Az igényléssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást kapnak az érdeklődők a Polgármesterei Hivatalban és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

Kérelem (pdf)

                                                                                   Hernád Nagyközség Önkormányzata

A fotó illusztráció, forrása: szalmastuzifa.hu

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.